KONSTRUKCJE KA»BLOKAMIENNE STOSOWANE ZA GRANICĄ CZ. II

Przykładem niezmiernie celowego i praktycznego zastosowania sprężenia konstrukcji kamiennej jest zapora w Cheurfas (rys. 42) w Północnej Afryce. Skutkiem zbyt wiotkiej budowy ulegała ona parokrotnie uszkodzeniom przy zbyt wysokim stanie wód w okresach deszczowych. Zaporę tę zbudowano w 1882 r. przy użyciu kamienia łamanego ułożonego na fundamencie betonowym. Przebudowa całej zapory wymagałaby wielkich kosztów i byłaby przedsięwzięciem niezmiernie trudnym i długotrwałym. Zapora ta miała wielkie znaczenie dla okolicznych terenów, a każde jej uszkodzenie kosztowało wiele ludzkich istnień i strat materialnych.

Wtedy to zaproponowano wzmocnienie zapory i podwyższenie lustra wody do 24 m przez sprężenie jej kablami pionowymi, rozstawionymi na całej długości zapory co 4 m, sprężonymi siłą 1000 t każdy. W tym celu wykonano na wieńcu zapory ławę wysokości 2,5 m i szerokości u góry 2 m: w ławie tej zakotwiono poszczególne kable, biegnące w przewierconych otworach, aż do warstw podłoża twardego piaskowca. Specjalne poszerzone komory w litej skale służyły do umocowania końców 40 metrowych kabli. Ławę kotwiącą na wieńcu zapory umocowano na starym wieńcu zapory przy pomocy specjalnych wodoszczelnych klinów. Zabieg ten wykonany w 1928 r. okazał się bardzo skuteczny i zapora spełnia dzięki niemu do dziś znakomicie swoje zadanie.

Oryginalnym zastosowaniem sprężonego kamienia jest projekt latarni morskiej o wysokości 103 m na jednym z wybrzeży Francji (rys. 43). Konstrukcja tej ciekawej budowli sprężona jest pionowymi kablami, które w liczbie 24 przebiegają na całej wysokości wieży. Nie jest to rozwiązanie korzystne, gdyż tego typu konstrukcje z betonu sprężonego udaje się skonstruować przy znacznie cieńszych ścianach, szczególnie w dolnej części wieży, ale może być przykładem dobrego wykorzystania materiału miejscowego. Dla przykładu podamy, że słynna już dziś wieża widokowa i telewizyjna w Stuttgardzie, zaprojektowana przez znanego konstruktora niemieckiego Leonharda, liczy blisko 211 m wysokości, a grubość jej ścian u podstawy wynosi 80 cm, na wysokości zaś 10 m ponad ziemią ma tylko 30 cm grubości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>