KONSTRUKCJE KA»BLOKAMIENNE STOSOWANE ZA GRANICĄ

Pierwsze realizacje z kamienia sprężonego powstały w ojczyźnie konstrukcji sprężonych we Francji. Badania nad zastosowaniem wapienia – narodowego kamienia Francji – przeprowadzone zostały już w latach trzydziestych. Ostatnie badania przeprowadzone na życzenie M, Freyssi- neta, zwanego ojcem konstrukcji sprężonych, dotyczyły odkształceń oraz sprężystości belek i filarów kamiennych. Dla doświadczalnej konstrukcji belki kablokamiennej użyto bloków z wapieni o wytrzymałości około 400 kG/cm2, o wymiarach 30X30X40 cm, charakteryzujących się dużą jednorodnością i łatwością w obróbce. Rysunek 39 ilustruje obraz zniszczenia belki sprężonej załamanej przy obciążeniu 14,5 t. Belka ta sprężona została dwoma kablami, prowadzonymi w przewierconych otworach. Badania prowadzone w głównym laboratorium budownictwa i robót pu- blicznych pod kierunkiem M. Lebella, wykazały wielką odporność tych konstrukcji na działanie dynamiczne, co zachęca do stosowania ich w budownictwie mostowym. Dwa projekty tego typu przedstawiają rys. 40 i 41.

Pierwszy przedstawia most płytowy rozpiętości 18 m i szerokości 6,5 m sprężony z bloków kamiennych o wysokości 75 cm. Drugi rysunek przedstawia wiadukt nad autostradą Paris-Lille, o rozpiętości 32 m i wysokości 5 m. Konstrukcję wiaduktu stanowi łuk o podwójnym sprężeniu, przy czym przyczółek mostu stanowią poduszki wsparte na palach. Na łukowej konstrukcji nośnej z kamienia sprężonego wsparto belkową płytę jezdni, widoczną w prawej części rysunku. Wia- 13 Podstawowe problemy wspólcz. techniki dukt ten poza technicznymi zaletami posiada wysokie walory estetyczne i znakomicie harmonizuje z otoczeniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>