KONTROLA GRUBOŚCI POKRYCIA

Radioizotopy znalazły również zastosowanie do pomiaru grubości warstwy pokrywającej różne materiały, np. grubości warstwy cyny, którą powleka się blachę żelazną w procesie pobielania. Pozwalają one na osiągnięcie dokładności pomiaru do 0,1 LI (0,001 mm), co przy pomocy żadnej innej metody nie jest możliwe. Zasada pomiaru oparta jest na zjawisku odbicia promieniowania fi emitowanego przez izotopy promieniotwórcze.

Natężenie promieniowania rozproszonego jest w pewnym zakresie zależne od grubości rozpraszającej materii. Charakter tej zależności pokazany jest na rys. 21 przedstawiającym natężenie promieniowania rozproszonego przez blachę żelazną, cynową i pobielaną w funkcji gęstości powierzchniowej blachy (gęstość powierzchniowa jest to grubość blachy pomnożona przez jej gęstość). Z rysunku tego wynika, że natężenie promieniowania rozproszonego może być miarą grubości warstwy cyny pokrywającej blachę żelazną.

Układ pomiarowy do mierzenia grubości pokrywającej warstwy przedstawiony jest na rys. 22: w układzie tym na licznik pada tylko promieniowanie rozproszone przez blachę, a przed promieniowaniem bezpośred- nim licznik jest chroniony przez specjalny ekran ołowiany. Rys. 23 przedstawia pracujący w ten sposób przyrząd do pomiaru grubości pokrycia.

Na tej samej zasadzie, na której oparta jest kontrola grubości pokrycia, polega działanie aparatu do pomiaru grubości ścian, rur i innych obiektów, dostępnych dla pomiarów tylko z jednej strony. Również w tym przypadku grubość różnych przedmiotów może być określona na podstawie pomiaru natężenia promieniowania rozproszonego, a nie przechodzącego. Zastosowanie odpowiednich przyrządów umożliwia wykrywanie miejsc uszkodzonych w wyniku korozji w rozmaitych rurociągach, zbiornikach itp. bez przerywania procesu technologicznego, co jest w wielu przypadkach szczególnie ważne.

Zagadnienia pomiaru i kontroli grubości różnych taśm i blach nie są jeszcze w Polsce z praktyki znane. Opracowanie metod takiej kontroli zostało już umieszczone w planie prac badawczych na najbliższy okres w Instytucie Elektrotechniki, Nie ma chyba potrzeby tłumaczenia, jakie korzyści przy automatyzacji różnych procesów produkcyjnych przyniesie opanowanie tych metod i zastosowanie ich w zakładach przemysłowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>