KONTROLA IZOTOPOWA

Zasadniczy schemat metody radiograficznej pokazano na rys. 9. Błona rentgenowska po napromieniowaniu jej promieniami y ulega zaczernieniu, przy czym zaczernienie to jest zależne od natężenia promieniowania padającego na błonę. Jeżeli więc we wnętrzu badanego wyrobu będą znajdowały się jakieś wady w postaci nieciągłości lub niejednorodności, które będą w mniejszym stopniu osłabiać promieniowanie niż materiał wyrobu, to w odpowiednich miejscach na błonie zaczernienie będzie większe i powstanie obraz wady. W defektoskopii y używane są specjalnie uczulone błony. W celu skrócenia czasu ekspozycji, błony te umieszcza się zwykle między okładkami wzmacniającymi lub foliami ołowianymi. Okładki wzmacniające pokryte są warstwą fluoryzującą, która świeci pod wpływem promieni y, zwiększa to więc znacznie zaczernienie błony umieszczonej między okładkami. W wielu wypadkach w celu wzmocnienia fotochemicznego działania promieni y stosuje się folie ołowiane o grubości 0,2 – 0,5 mm. Z tych folii ściśle przylegających do błony, promienie y wybijają elektrony8, które są pochłaniane przez emulsję błony, co zwiększa jej zaczernienie.

W kontroli izotopowej ważną sprawą jest dobranie czasu ekspozycji, tak by otrzymać właściwie zaczernioną błonę: ma to duży wpływ na wykrywalność wad. Czas ekspozycji dobiera się w zależności od rodzaju i grubości kontrolowanego wyrobu, od aktywności preparatu i jego odległości od błony oraz od rodzaju błony i okładek wzmacniających. Na rys. 10 podane są tzw. krzywe napromieniowania pozwalające na określenie czasu ekspozycji. Rysunek 11 przedstawia właściwie wykonany radiogram9 odlewu wykonany przy pomocy irydu 192Ir, widoczne są na nim liczne pęcherze w postaci ciemnych plamek.

Wykrywalność wad w defektoskopii y podawana jest zwykle w procentowym stosunku wielkości najmniejszej wykrywalnej wady do całkowitej badanej grubości. Jeżeli np. przy kontroli jakiegoś wyrobu stalowego o grubości 40 mm osiągnięto wykrywalność wynoszącą 2°/o, to oznacza, że najmniejsza wada dostrzegalna jeszcze na radiogramie ma rozmiary około 0,8 mm, mniejsze natomiast wady nie są w tym wypadku widoczne na radiogramie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>