LOT KOSMICZNY BEZWŁADNY CZ. II

Dla człowieka, przebywającego w takich warunkach zatraca się poczucie dołu i góry, wszelkie kierunki w przestrzeni są dla niego jednako- wo uprzywilejowane, nie ma wyróżnionego kierunku góra-dół, który jest narzucony przez kierunek siły ciężkości. Dotychczas nie wiadomo, jak zachowa się organizm ludzki, który będzie musiał przebywać w tych warunkach długie okresy czasu (miesiące). Nie można dzisiaj przeprowadzić odpowiednich badań fizjologicznych, bo nie potrafimy wytworzyć takich warunków w czasie dłuższym niż kilkadziesiąt sekund (powstają one jedynie w aparatach spadających z wielkich wysokości ruchem swobodnym). Prawdopodobnie takie warunki »bezgrawitacyjne« będą trochę przykre dla człowieka, ale nie będą szkodliwe dla zdrowia. Dlatego konstruktorzy sztucznych księżyców starają się stworzyć na nich zastępczy »sztuczny ciężar«: daje się to osiągnąć przez nadanie księżycowi, zbudowanemu w kształcie pierścienia, ruchu obrotowego dokoła osi prostopadłej do płaszczyzny pierścienia. Powstająca przy obrocie siła odśrodkowa działać będzie w kierunku od osi obrotu, a więc będzie przyciskać ludzi znajdujących się wewnątrz do najbardziej zewnętrznej ściany pierścienia: ludzie ci uzyskają więc poczucie ciężaru.

Z drugiej strony, w okresie pracy silnika rakietowego, gdy rakieta będzie się poruszać ruchem przyspieszonym o przyspieszeniu kilkakrotnie większym od przyspieszenia ziemskiego, pasażerowie rakiety będą odczuwali tyleżkrotnie zwiększenie swego ciężaru. Dlatego przewiduje się specjalne materace, które będą łagodziły te przykre uczucia, osobom na nich leżącym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>