MEDYCYNA I DENTYSTYKA A TWORZYWA SZTUCZNE

Zastosowania tworzyw sztucznych w medycynie i dentystyce są wprawdzie skromne ze względu na ilość zużywanych materiałów, ale bardzo cenne dla zdrowia i życia pacjentów.

Ze względu na swą czystość, łatwość zmywania, trwałą i gładką powierzchnię tworzywa sztuczne nadają się wybitnie do budowy ścian, podłóg i urządzeń wewnętrznych pomieszczeń służby zdrowia, takich jak gabinety lekarskie, sale operacyjne, sale zabiegowe, sale szpitalne, łazienki, ustępy.

Również nadają się do konstruowania z nich przyrządów i aparatów medycznych. Trzeba tylko dobierać takie typy tworzyw, które są dostatecznie odporne cieplnie, aby zachować możność sterylizowania we wrzącej wodzie. Szerokie zastosowanie znalazły tworzywa sztuczne w chirurgii i dentystyce. Wyrabia się z nich plastry-przylepce służące do opatrywania ran. Przy złamaniach kości służą do formowania opatrunków sztywnych, lżejszych i trwalszych od gipsowych. Stosuje się je do wykonywania lekkich i mocnych protez dla osób, które utraciły ręce lub nogi.

Niektóre z tworzyw sztucznych, przede wszystkim poliamidy i pochodne, winylowe wykazują pewne powinowactwo chemiczne do żywych tkanek, wskutek czego są bardzo dobrze znoszone również i wewnątrz organizmu przy wszelkiego rodzaju operacjach. Używa się zatem nici nylonowych do szycia ran zamiast catgutu. Tworzywa te są pierwszorzędnym materiałem do wyrobu wszelkiego rodzaju protez we wnętrz- nych. W dentystyce stosuje się je do wytwarzania sztucznych zębów i sztucznych szczęk, a w chirurgii – na sztuczne oczy, nosy i uszy. W wypadkach operacyjnego usunięcia kości lub ich części umieszcza się na ich miejscu sztuczne kości z tworzyw. Przy operacjach płuc, związanych z ich ubytkami, stosuje się do wypełniania pustych miejsc «plomby» z gąbki lub pustych kul z tworzyw sztucznych. Wreszcie może najbardziej uderzającym przykładem wykorzystania powinowactwa chemicznego tworzyw sztucznych z substancjami składowymi żywego organizmu jest stosowanie poliwinylopirrolidonu jako namiastki osocza krwi do przetaczania w wypadkach dużej utraty krwi własnej.

Możliwości dalszego stosowania tworzyw sztucznych w medycynie są jeszcze dalekie od wyczerpania. Ta dziedzina wiedzy i umiejętności znajduje się dopiero w początku swego rozwoju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>