METALE RADIOAKTYWNE

Polon był pierwszym odkrytym metalem radioaktywnym. Odkrycia tego dokonali w roku 1898 M. Skłodowska Curie i P. Curie. Metal ten jest jednym z najrzadszych w przyrodzie. Występuje w rudach uranu w ilości około 5000 razy mniejszej niż rad. Jego promieniotwórczość jest znacznie silniejsza niż radu. Własności jego poza promieniotwórczością nie są nam bliżej znane, gdyż otrzymano go do tej pory tylko w minimalnych ilościach.

Do czasu poznania własności promieniotwórczych uranu, a dokładnie jego izotopu 235, największe zastosowanie posiadał rad, jako pierwiastek promieniotwórczy. Odkryty został w tym samym roku co polon przez małżonków Curie. W przyrodzie rad występuje tylko w rudach uranu. Jego zawartość w tych rudach jest tak mała, że aby otrzymać 1 g radu, trzeba przerobić około 2000 ton rudy karnotytowej uranu. Odpowiada to ilości 2 g radu na 6 ton metalicznego uranu.

Metaliczny rad został otrzymany przez M. Skłodowską-Curie i De- bieme‘a za pomocą elektrolizy soli radowych w roztworze wodnym przy użyciu katody rtęciowej. Cenną własnością radu jest jego krótki okres półrozpadu wynoszący 1590 lat, co pozwala na stosowanie go do celów leczniczych i badawczych. W obecnych czasach, w związku z możliwością łatwego otrzymywania radioaktywnych izotopów w stosach atomowych, znaczenie radu w silnym stopniu zmalało. Całkowita wytwórczość radu (do obecnych czasów) jest oceniana na zaledwie kilka kilogramów.

Równie rzadkim jak polon jest radioaktywny metal aktyn. Minimalne ilości tego metalu znajdują się w rudach uranowych. Z uwagi na to, że otrzymano go w bardzo małych ilościach, jego własności fizyczne i chemiczne poza radioaktywnością nie są bliżej znane. To samo odnosi się do następnego radioaktywnego metalu, jakim jest protaktyn, odkryty dopiero w roku 1918.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>