METALE RADIOAKTYWNE

Grupa ta obejmuje metale radioaktywne naturalne, tj. występujące w przyrodzie, i sztuczne zwane pozauranowcami. Wszystkie metale tej grupy są promieniotwórcze i to decyduje o ich technologii oraz zastosowaniu.

Z metali tych najrzadszymi są polon, protaktyn i rad. Pozostałe zaś z metali naturalnych, tj. tor i uran występują w przyrodzie w dość znacznych ilościach, bo toru jest tyle co ołowiu, a uranu tylko o połowę mniej.

Tor i uran są naturalnymi macierzystymi pierwiastkami promieniotwórczymi, a inne produktami ich rozpadu. Naturalne pierwiastki promieniotwórcze mogą być zaliczone według podzielności ich mas atomowych przez 4 do jednego z trzech szeregów rozpadu. Są to: szereg torowy (typu 4n) o pierwiastku macierzystym 2S2Th, szereg uranowo-radowy (typu 4n + 2) o pierwiastku macierzystym 2:,,8U i szereg uranowo-aktynowy (typu 4n+3) o pierwiastku macierzystym 2:ir’U.

Zgodnie z poglądami chemii pierwiastków transuranowych, pierwiastki macierzyste wymienionych szeregów mogą być także produktami rozpadu transuranowców. Brak tych ostatnich w przyrodzie można byłoby tłumaczyć ich krótkimi okresami półrozpadu. W związku z tym, że wiek ziemi określa się na 3,6’10 lat, pierwiastki o znacznie krótszym okresie półrozpadu mogłyby istnieć, gdyby powstawały z bardziej trwałych pierwiastków, Badania potwierdzają ten pogląd: wykazały one obecność minimalnych śladów pierwiastków transuranowców neptunu i plutonu w naturalnych rudach uranowych. Bliższe dane dotyczące otrzymywania i zastosowania naturalnych metali radioaktywnych przytacza końcowy rozdział tego artykułu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>