METALE RZADKIE CZ. II

Niektóre tylko metale spotykamy w życiu codziennym, są to: żelazo, miedź, nikiel, chrom, cyna, ołów, srebro, złoto, platyna, cynk, aluminium i rtęć (12 szt.). Z dalszych metali liczna grupa nie jest znana być może nawet z nazwy – są to właśnie metale rzadkie.

Grupa metali rzadkich jest bardzo liczna, bo obejmuje więcej niż połowę wszystkich metali (42 szt.). Nazwano je rzadkimi z różnych powodów. Jedne dlatego, że występują w znikomych ilościach w skorupie ziemskiej, inne z powodu małego zastosowania w technice. W naszych czasach niektóre z rzadkich metali przestają być rzadkimi, gdyż w coraz większym zakresie wchodzą do użytku codziennego. Mamy tu na myśli takie metale jak: wolfram, molibden, wanad, tytan a także i uran.

Stale wzrastające potrzeby rozwijającej się techniki czynią koniecznym poszukiwania nowych tworzyw o własnościach fizycznych i chemicznych takich, jakim nie mogą sprostać dotychczas stosowane metale czy też ich stopy. Wymaganiom dzisiejszej techniki czynią zadość niektóre metale rzadkie lub ich stopy. Tym się tłumaczy zwiększone zainteresowanie tymi metalami w naszych czasach.

Spośród 42 metali rzadkich można wyodrębnić pewne grupy metali. Otrzymamy w ten sposób klasyfikację przemysłową metali rzadkich, którą przedstawia załączona tablica 1. W dalszym ciągu tego artykułu będziemy korzystać z tej klasyfikacji przy omawianiu poszczególnych metali.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>