METALE RZADKIE

Wspaniały rozwój techniki obecnych czasów opiera się w poważnej mierze na znakomitych osiągnięciach współczesnej nauki we wszystkich jej dziedzinach. Odkryto nowe prawa przyrody, poznano nowe pierwiastki i ich własności, wynaleziono nowe metody otrzymywania na skalę przemysłową metali i różnych wartościowych związków chemicznych. Kolosalny postęp techniczny, który obserwujemy, umożliwia człowiekowi w znacznym stopniu panowanie nad siłami przyrody i wykorzystanie ich dla swoich celów.

Korzystamy obecnie z różnych źródeł energii, wprzęgamy siły natury w służbę człowieka, czyniąc pracę łatwiejszą i wygodniejszą. Osiągnięcia te zawdzięczamy w znacznej mierze metalom. Niektóre metale już od dawna służą ludzkości, inne dopiero w naszych czasach wchodzą w tę służbę. Większość z nich to metale rzadkie.

Otaczająca nas materia jest zbudowana z pierwiastków – najprostszych pod względem chemicznym elementów. W roku 1869, gdy Mende- lejew po raz pierwszy ogłosił swój układ okresowy pierwiastków, znano ich zaledwie 62. Szereg pustych miejsc w układzie Mendelejewa zostało od tego czasu wypełnionych dzięki późniejszym odkryciom.

Uzupełniony układ Mendelejewa do roku 1940 obejmował już 92 pierwiastki i kończył się uranem o liczbie porządkowej 92. W obecnych czasach poznano jeszcze dalsze pierwiastki nie występujące w przyrodzie. Otrzymano je sztucznie w laboratoriach dzięki wykorzystaniu energii jądrowej.

Obecnie znamy 101 pierwiastków. Dzielimy je na dwie zasadnicze grupy: metaloidy i metale. Grupa metaloidów jest nieliczna i obejmuje zaledwie 14 pierwiastków, które są całkowicie pozbawione cech charakteryzujących metale. Do tej grupy poza gazami szlachetnymi należą: wodór, azot, tlen, fluor, chlor, brom, jod i siarka. Inne znów pierwiastki, jak węgiel, fosfor, selen, telur, bor i krzem o niektórych własnościach zbliżonych do metali, stanowią granicę między metalami i metaloidami. Wszystkie pozostałe pierwiastki zaliczamy obecnie do metali.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>