METALE TRUDNOTOFLIWE CZ. II

Cyrkon – to metal konstrukcyjny stosów atomowych. Pod względem własności podobny do tytanu, a w niektórych przypadkach przewyższający go. Metal ten w stanie znacznej czystości odznacza się małą absorbcją neutronów, co przy wybitnej odporności na korozję zapewniło mu zasto-

Eowanie jako materiału konstrukcyjnego w chłodnicach wodnych stosów atomowych. Z publikacji zagranicznych wynika, że cyrkon odegrał poważniejszą rolę przy budowie pierwszego silnika atomowego do napędu łodzi podwodnej «Nautilus».

Hafn i ren to naprawdę rzadkie metale i w przyrodzie, i w technice, Hafn własnościami przypomina cyrkon, więc i zastosowanie mógłby mieć podobne, gdyby nie wysoka cena tego metalu. Ren jest jednym z najrzadszych metali, jest go w przyrodzie mniej niż złota, a rzadszymi od niego są tylko rad, protaktyn i polon. Odznacza się bardzo wysoką temperaturą topienia (3170°C), zajmuje pod tym względem drugie miejsce po wolframie. Jest również jednym z najcięższych metali, posiada bowiem ciężar właściwy 21,0, tj. prawie taki jak platyna. Metal ten znalazł zastosowanie w lampach elektronowych i w technice pomiaru wysokich temperatur. Wysoka cena tego metalu (1800 dolarów za 1 kg) nie pozwala, jak na razie, na szersze stosowanie go w innych dziedzinach techniki.

Pozostałe dwa metale z grupy trudnotopliwych to tantal i niob. Są to metale o podobnych własnościach fizycznych i chemicznych. Również w przyrodzie występują obok siebie. Z wyglądu metale te są podobne do platyny. Są one tak plastyczne, że można je bez trudu kuć, walcować czy też przeciągać na druty. Charakteryzują się znaczną odpornością na działanie kwasów i innych substancji korodujących z wyjątkiem fluorowodoru. Z tego też tytułu są konkurentami platyny, która jest od nich 7 razy droższa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>