METALE TRUDNOTOFLIWE

Grupę tę tworzy 9 metali: wolfram, molibden, ren, tytan, cyrkon, hafn, wanad, tantal i niob, zwany w niektórych krajach «kolumbem». Metale te odznaczają się przede wszystkim wysoką temperaturą topienia. Głównym ich przedstawicielem jest wolfram – metal o najwyższej temperaturze topienia (3400 °C), trudno go stopić nawet w temperaturze luku elektrycznego.

Cztery metale: wolfram, molibden, wanad i cyrkon, to główne składniki najbardziej wartościowych stali stopowych, zwłaszcza narzędziowych. Węgliki tych metali również trudnotopliwe są tak twarde, że pod tym względem ustępują tylko diamentowi. Dzięki tej właściwości metale te są podstawowymi składnikami najlepszych narzędzi do obróbki metali. Metale te znalazły także szerokie zastosowanie w stanie czystym. Na każdym prawie kroku spotykamy je w życiu codziennym, korzystając z ich cennych właściwości. Wolframowe i molibdenowe druciki w żarówkach, to podstawowe elementy oświetlenia elektrycznego. Te same metale w lampach radiowych umożliwiają nam w zaciszu swego mieszkania kontakt z całym światem. Z metali tych korzystamy prawie w każdej dziedzinie techniki, a szczególnie tam, gdzie wymagana jest znaczna odporność na działanie wysokich temperatur.

Z innymi trudnotopliwymi metalami spotykamy się rzadziej, gdyż ich zastosowanie ma miejsce w specjalnych dziedzinach techniki i to od niedawna. Spośród tych metali na specjalną uwagę zasługują tytan i cyrkon – metale przyszłości w niektórych dziedzinach nowoczesnej techniki. Odkryto je dawno, lecz produkcja ich na skalę przemysłową zaczęła się dopiero w roku 1940, a więc prawie 150 lat po odkryciu ich jako pierwiastków.

Tytan jest typowym przykładem metalu, który na skutek postępu technicznego przestaje być rzadkim. Zapotrzebowanie na ten metal stale wzrasta, co pociąga za sobą wzrost jego wytwórczości. Tak np. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w roku 1948 wyprodukowano go zaledwie 15 ton, w roku 1954 już 4000 ton, w roku zaś 1955 aż 20 000 ton, a więc tyle, ile my produkujemy aluminium. Ten szybki wzrost wytwórczości tytanu można jedynie wytłumaczyć jego rewelacyjnymi włas- nościami i szczególną przydatnością dla nowoczesnego lotnictwa, o czym obszerniej poinformujemy czytelnika w osobnym rozdziale.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>