METODY OTRZYMYWANIA METALI RZADKICH

Zapewne znany jest większości czytelników sposób otrzymywania żelaza i stali. Olbrzymie piece, pozwalające na otrzymywanie w ciągu doby setek ton metalu, to najbardziej charakterystyczna cecha metalurgii żelaza. Ideałem byłoby otrzymywanie w ten sam sposób metali rzadkich, a przynajmniej pewnej ich części. Niestety, wszystkie metale różnią się między sobą własnościami fizycznymi i chemicznymi, w związku z czym różne są też metody ich otrzymywania. Toteż metali rzadkich nie da się produkować w ten sam sposób co żelazo. Szereg przyczyn składa się na to, ale najważniejsza z nich, to specyficzne właściwości chemiczne tych metali.

Trudno byłoby w ramach tego artykułu omówić dokładnie wszystkie metody otrzymywania metali rzadkich, toteż ograniczymy się tu do omówienia ogólnych zasad, a szczegółowo potraktujemy tylko dwie metody.

Zaczynamy od rudy, która w większości wypadków niewiele zawiera 9 Podstawowe problemy wspólcz. techniki poszukiwanego składnika. Ruda taka po skruszeniu i zmieleniu jest poddawana procesom wzbogacenia, które prowadzą do uzyskania koncentratu. Koncentrat jest następnie poddawany dalszym procesom ogniowym lub chemicznym, mającym na celu oddzielenie zasadniczego składnika od niepożądanych zanieczyszczeń. W ten sposób uzyskuje się jakiś czysty związek chemiczny poszukiwanego metalu. Może to być tle- nek, chlorek, jodek lub jeszcze inna sól. Ważną rzeczą jest czystość uzyskanego związku, gdyż od tego zależy w dużej mierze czystość otrzymywanego metalu. Uzyskany związek chemiczny danego metalu jest już zasadniczym surowcem do bezpośredniego uzysku metalu jedną z metod podanych na załączonym schemacie. W schemacie tym jest uwidocznione, jakie metody są obecnie stosowane do otrzymywania poszczególnych metali.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>