Na ilość zużytego tworzywa wpływa technika formowania

Przy odlewach metalowych lub przy formowaniu plastycznym, które jest charakterystyczne przede wszystkim dla tworzyw sztucznych, ilość odpadków produkcyjnych jest mała (5-10%), przy czym odpadki z tworzyw termoplastycznych dadzą się przeważnie powtórnie wykorzystać, a więc nie tracą wiele ze swej wartości (odpadki tworzyw termoutwardzalnych nie posiadają wartości użytkowej). Przy formowaniu drogą obróbki mechanicznej (wiórowej), jaką głównie stosuje się do metali i do drewna, ilość odpadków jest o wiele większa, może przekraczać 100% wagi gotowego wyrobu. Przy tym odpadki te dla drewna nie posiadają prawie żadnej wartości, odpadki zaś metali wymagają na ogół ponownego przerobu hutniczego, wskutek czego wartość ich jest stosunkowo niewielka. Należy się zatem spodziewać, że w wielu wypadkach ilość tworzywa sztucznego zużytego do produkcji będzie niższa niż innych tworzyw, nawet licząc w stosunku do objętości, a nie do masy.

Po tych uwagach wstępnych można już przystąpić do porównawczego omówienia cen tworzyw. Na rys. 15, na którym je zestawiono, wykres wykonano dwukrotnie, raz biorąc pod uwagę ceny liczone za jednostkę masy, drugi raz – za jednostkę objętości. Zastosowano przy tym skalę względną, tj. przyjęto przeciętną cenę tworzyw sztucznych za 100 i na tę wielkość przerachowano ceny pozostałe. Aby uniknąć przypadkowych zakłóceń, wywołanych słabym rozwojem produkcji tworzyw sztucznych w Polsce, przyjęto za podstawę ceny światowe, a nie krajowe. Przy zastosowaniu tej samej skali logarytmicznej wykres jest o wiele dłuższy niż te, które ilustrowały różnice we własnościach technicznych. Istnieje zatem większa rozpiętość cech ekonomicznych niż technicznych. Jeżeli np. ciężar właściwy tworzyw waha się w granicach 1:15, a wytrzymałość na rozciąganie w granicach 1:75, to ceny wahają się w stosunku 1:2000.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>