O METALURGII PROSZKÓW

Jedną z poważniejszych trudności jest otrzymywanie użytecznych elementów z metali trudnotopliwych. Nadawanie kształtu tym metalom przez odlewanie jest praktycznie niewykonalne ze względu na ich wysokie temperatury topienia. Odnosi się to szczególnie do takich metali jak: wolfram, ren, molibden, tantal, niob i hafn. Metale te uzyskuje się w postaci proszków. Przerabianie tych proszków na użyteczne elementy to żmudna i skomplikowana praca, z którą pokrótce zapoznamy się na przykładzie otrzymywania drucików wolframowych.

Ponieważ temperatura otrzymywania wolframu jest znacznie niższa od jego temperatury topienia, uzyskuje się go w postaci proszku. Dalsza przeróbka tego proszku na określone przedmioty wymaga szeregu operacji mających na celu nadanie temu proszkowi odpowiedniego kształtu, zwartości i spoistości, co uzyskuje się przez prasowanie, spiekanie i młotkowanie. Przykład takiej przeróbki jest schematycznie przedstawiony na załączonej tablicy 6.

Już w poprzednich rozdziałach wspominaliśmy o niektórych zastosowaniach metali rzadkich w technice. W tym rozdziale podamy tylko kilka specjalnych przypadków. Każdego z nas interesuje, jakie materiały są konieczne do budowy różnych urządzeń, z których korzystamy w życiu codziennym. Tej ciekawości czytelnika nie zaspokoimy całkowicie, lecz tylko częściowo, podając udział metali rzadkich w niektórych urządzeniach technicznych. Czynimy to w postaci schematu na rys. 14.

Na halach fabrycznych, gdzie obrabia się różne metale, są stosowane obecnie jako najlepsze narzędzia spieczone węgliki wolframu w osnowie kobaltowej lub niklowej znane pod takimi nazwami jak: widia, baildonit, pobiedyt itp. Narzędzia te pozwalają na osiąganie rekordowych szybkości skrawania, przy których ostrze pracującego narzędzia rozgrzewa się do białości (100Q°C) niewiele tracąc na swej twardości. Jakie to posiada znaczenie ekonomiczne najlepiej ilustruje statystyka pewnej wytwórni mechanicznej, z której wynika, że nóż ze spieczonego węglika wolframu w ciągu 15 miesięcy pracy zastąpił 1100 kg zwykłej stali narzędziowej. Także węgliki innych metali trudnotopliwych są twarde, w związku z czym stosowane mogą być do wyrobu narzędzi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>