OSIEDLA I PRZEMYSŁ CZ. II

Z wody wodociągowej korzysta również przemysł dla częściowego pokrycia swoich potrzeb. Zabiera on około 30°/« produkcji wodociągów publicznych, wobec czego łączne zapotrzebowanie wody wodociągowej w miastach wzrośnie w 1975 r. do około 4 milionów m3 na dobę, tj. prawie 8-krotnie w porównaniu z rokiem 1950. Do tego zużycia dojdą jeszcze potrzeby wsi, tam gdzie pokrycie potrzeb możliwe jest jedynie z wodociągów grupowych. Ilość ta szacowana jest orientacyjnie na około 400 000 m3 na dobę.

Ilość potrzebnej wody oblicza się biorąc pod uwagę średnie zużycie wody na mieszkańca w ciągu doby. Zapotrzebowanie wody rośnie wraz ze wzrostem dobrobytu i kultury. Normy zużycia wody na osobę w ciągu doby, w zależności od wyposażenia miasta w nowoczesne urządzenia, wahają się od 30 litrów (w domach pozbawionych wodociągów i kanalizacji) do 250 litrów (w domach skanalizowanych, wyposażonych w wodociągi, wanny, centralne ogrzewanie, centralną dostawę wody gorącej). Z uwzględnieniem dodatkowych potrzeb gospodarki komunalnej oraz przemysłu, który częściowo pokrywa potrzeby z sieci wodociągowej, normy zużycia sięgają nawet do 400 litrów na dobę na 1 mieszkańca. Olbrzymie są zadania związane z perspektywą komunalnej gospodarki wodnej w Polsce. Należy uprzytomnić sobie, że za dwadzieścia lat zamieszkiwać będzie w miastach do 21 milionów osób, a więc prawie 2-krotnie więcej niż obecnie. To znaczy, że w tak krótkim czasie należy podwoić istniejącą ilość izb i domów, inaczej mówiąc zbudować jak gdyby nowe miasta o liczbie i wielkości istniejących obecnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>