PALIWA ATOMOWE

Jakkolwiek projekt W. Brauna dowodzi, że za pomocą paliw chemicznych można osiągnąć planetę Mars, to jednak wydaje się, że przyszłość lotów kosmicznych nie będzie leżeć na linii ich doskonalenia. Ogromna masa paliw chemicznych w stosunku do masy użytecznej rakiet czyni ich użycie ogromnie nieekonomicznym, a przede wszystkim niewygodnym. Chociaż ruch rakiety bez masy odrzutowej nie jest w ogóle możliwy, to jednak jest jasne, że należy dążyć do tego, aby konieczną do zabrania masę paliwa możliwie zmniejszyć. Zmniejszenie masy odrzutowej wywołuje konieczność zwiększenia prędkości mas odrzutowych, czego jak wspomnieliśmy, nie można się spodziewać przy wyzyskaniu jedynie energii chemicznej. Dr E. Sanger, kierownik znanego Instytutu Rakietowego w Stuttgarcie uważa, że loty kosmiczne za pomocą paliw chemicznych stanowią maksimum niewygody i ryzyka: zdaniem jego dopiero odkrycie sposobu uzyskiwania olbrzymich prędkości, porównywalnych z prędkością światła, przy zabieraniu stosunkowo małych mas odrzutowych – jakiś genialny pomysł – rozwiąże praktycznie sprawę lotów kosmicznych i uczyni je nie tylko wygodnymi, ale powszechnie używanymi. Na jakiej drodze szukać należy tego genialnego pomysłu? Można się spodziewać, że odpowiednie wyzyskanie energii jądrowej, której olbrzymie ilości są zmagazynowane w małej masie, przyniesie tutaj rozwiązanie.

Konstrukcja rakiety z napędem atomowym jest połączona z trudnościami rozwiązania problemu znalezienia materiałów mogących wytrzymać niezmiernie wielkie temperatury, jakie się wywiązują przy reakcjach jądrowych, wypracowania metod chłodzenia oraz zabezpieczenia pojazdu od szkodliwych dla zdrowia promieniowali, jakie się wywiązują przy reakcjach jądrowych. Istnieją również pomysły skonstruowania rakiet fotonowych, gdzie masą odrzutową będą fotony poruszające się z prędkością światła. Sprawy te wymagają intensywnych badań i doświadczeń, które częściowo są przeprowadzane. Dotychczas nie wyszły one z fazy początkowej i nie można wskazać żadnego konkretniejszego wyniku. Niezbędne jest wykonanie – jak pisze dr Sanger – olbrzymiej ilości «małej pracy» polegającej na rozpracowaniu wszelkich szczegółów, we wszelkich kierunkach: dopiero na tej szerokiej bazie naukowej można się spodziewać «genialnego kroku».

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>