PASAŻERSKA KABINA RAKIETY KOSMICZNEJ

Te zupełnie odmienne warunki życia w kabinie rakietowej spowodują to, że pasażerowie muszą się zawczasu do nich przyzwyczaić i będą musieli się poddać przed daleką podróżą długiemu treningowi (zapewne przeprowadzanemu na sztucznym księżycu).

Pasażerska kabina rakiety kosmicznej musi być szczelnie zamknięta, gdyż musi być w niej utrzymane stałe ciśnienie powietrza niezbędnego do normalnego oddychania. Najmniejsza nieszczelność powodowałaby wypływ powietrza do otaczającej pustki kosmicznej, a więc spadek jego ciśnienia – co grozi śmiercią podróżnych.

Wreszcie musi być we właściwy sposób rozwiązana kwestia regeneracji powietrza, a więc odpowiedni dopływ tlenu niezbędnego do oddychania oraz usuwanie dwutlenku węgla i pary wodnej, które wydziela organizm ludzki. Wychodzenie z kabiny na zewnątrz może się odbywać jedynie przez podwójne drzwi w specjalnych ubraniach-skafandrach, również szczelnych, w których będzie utrzymywane stałe ciśnienie i wymiana powietrza. Człowiek wychodzący z kabiny rakiety lub sztucznego księżyca musi być przywiązany liną, gdyż żywsze odepchnięcie się od pojazdu, wobec braku siły ciężkości, spowodowałoby jego stałe oddalanie się od pojazdu2, ściąganie liny przywiązanej do pojazdu umożliwi powrót do pojazdu. Przewiduje się użycie «taksówek kosmicznych» – będą to małe pojazdy zaopatrzone w silniki rakietowe umożliwiające ruch i sterowanie w pustej przestrzeni. Według innego projektu, człowiek opuszczający kabinę będzie zaopatrzony również w mały silnik odrzutowy (rewolwer) umożliwiający mu ruch w pożądanym kierunku i sterowanie, zapewniające powrót. W kabinie musi być zapewniona odpowiednia temperatura: częściowo może być ona regulowana przez odpowiednie zwracanie w kierunku słońca albo części powierzchni rakiety silnie odbijającej promieniowanie słońca, albo też części powierzchni silnie pochłaniającej ciepło. Konstrukcja rakiety powinna więc przewidywać przygotowanie jednej strony pancerza rakietowego jako powierzchni odbijającej ciepło, a drugiej strony jako powierzchni pochłaniającej ciepło. Ponadto powinny być urządzenia do pochłaniania energii promieniowania słońca na potrzeby wewnętrzne rakiety, gdyż jest to jedyne źródło dopływu energii podczas ruchu rakiety,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>