PIASKOWCE KIELECKIE

Nasze badania przeprowadziliśmy na piaskowcu ze Szczytna-Zamku, o doskonałej bloczności i wysokiej wytrzymałości na ściskanie rzędu 1200 kG/cm2. Z piaskowca tego wykonano w Warszawie cokół pod po- mnik ks. Józefa Poniatowskiego w Łazienkach, kandelabry na Placu Konstytucji w Warszawie oraz wiele innych obiektów.

Piaskowce kieleckie należą do grupy miękkich piaskowców mezozoicz- nych tworzących obrzeże najstarszych gór polskich – Gór Świętokrzy- skich. Pod względem technologicznym dzielą się one na dwie odmiany: białe szydłowieckie i żółtopiaskowe kunowskie. Piaskowce te są silnie porowate, drobnoziarniste o spoiwie krzemionkowym i krzemionkowoilastym. W związku z tym posiadają one znacznie niższą wytrzymałość i dość znaczną nasiąkliwość (do 8%).

Ogólne warunki eksploatacji są znacznie gorsze niż w rejonie kłodzkim. Wyrobiska te nie posiadają odpowiedniego sprzętu transportowego ani odpowiednich pomp, niezbędnych szczególnie w rejonie szydłowieckim często zalewanym przez podskórne i głębinowe wody. Liczne wyrobiska piaskowca, jak: Smilów, Borki, Podolszanka, Nietulisko, Kunów, Krynki, Doły Biskupie mają różne warunki wydobycia i różny rodzaj surowca kamiennego, ale ogólnie posiadają znaczne zasoby surowca i mogą być łatwo zmechanizowane. Piaskowiec z okręgu kieleckiego znajduje liczne zastosowania: przykładowo można podać: dziedziniec Zamkowy na Wawelu, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Trasa W-Z, Plac Konstytucji, pomnik Sobieskiego w Warszawie i wiele innych.

Drugą odmianę tego rejonu stanowią piaskowce czerwone rozłożone po zewnętrznej stronie obrzeża Gór Świętokrzyskich. Są to skały koloru ciemnoczerwonego, wiśniowego i różowego, rzadziej brunatnego, należące również do rodziny miękkich piaskowców mezozoicznych o budowie gruboziarnistej. Posiadają one doskonałe własności mechaniczne i dają się łatwo obrabiać dla celów budowlanych. Terytorialnie tworzą trzy grupy: kielecką, suchedniowską i wąchocką. Grupa kielecka reprezentowana jest przez wyrobiska w Tumlinie i Gałęzicach, nie posiada dobrych warunków transportowych i jest słabo wyposażona technicznie. Z wyrobisk tych wykonano pomnik Braterstwa Broni na Pradze, okładziny gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz gmach Poczty Głównej w Warszawie. Pozostałe wyrobiska w Baranowskiej Górze, Kopulaku i Wąchocku posiadają zasobne złoża piaskowca przydatnego do konstrukcji, wymagają jednak inwestycji drogowych i znacznego sprzętu mechanicznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>