Podział tworzyw sztucznych na grupy – ciąg dalszy

Rozwój tworzyw sztucznych uzupełnił rozwój stopów metali i innych tworzyw nieorganicznych i dał do rąk ludzkości ogromny asortyment materiałów o najrozmaitszych, nie przeczuwanych nawet przedtem własnościach technicznych. Asortyment ten jest podstawą, na której rozwinęła się wszechstronnie technika współczesna, pozwalająca na zaspokajanie potrzeb ludzkich w lepszy, doskonalszy sposób i podnoszenie w ten sposób dobrobytu na coraz wyższy poziom. Oczywiście w obecnych warunkach, przy tak dużej ilości tworzyw jaką dysponujemy, mało jest prawdopodobne, aby które z nich, czy nawet ich grupa, mogły nadać kierunek całemu rozwojowi kultury materialnej, jak to było niegdyś z kamieniem, brązem i żelazem. Obecna i przyszła technika będzie zawsze wielotworzywowa. Jednak tworzywa sztuczne niewątpliwie już obec- nie zmieniają nasz «styl życia», a zmiany te są przecież dopiero w swej fazie początkowej. Przypuszczać można, że pogłębią się one bardzo w przyszłości, gdy tworzywa te będą bardziej dostępne i gdy zostaną lepiej poznane, przez co będzie możliwe szersze ich stosowanie we wszystkich dziedzinach życia.

Jak wynika z rys. 1, na którym wykreślono daty rozpoczęcia produkcji przemysłowej poszczególnych typów tworzyw sztucznych (objaśnienie użytych nazw znajdzie czytelnik w tablicy 1), są one jeszcze bardzo młode. Bardziej wszechstronne stosowanie tych tworzyw rozpoczęło się dopiero w okresie międzywojennym. Już obecnie jednak odgrywają one w życiu gospodarczym państw wysoko uprzemysłowionych rolę bardzo poważną i są na drodze do stania się jednym z zasadniczych tworzyw przemysłowych, jak stal lub drewno. Ich obecna produkcja światowa, licząc na objętość, a nie na wagę, przekroczyła już poziom produkcji wszystkich metali nieżelaznych razem wziętych. W produkcji i zużyciu tworzyw sztucznych przodują trzy kraje: Stany Zjednoczone, Niemcy i Anglia. Wzrost produkcji tworzyw sztucznych w Stanach Zjednoczonych w porównaniu z innymi zasadniczymi tworzywami ilustruje rys. 2 (dla uzupełnienia – w 1955 r. produkcja tworzyw sztucznych w St. Zjednoczonych przekroczyła już 1,5 min ton). Polska jest w produkcji tworzyw sztucznych bardzo opóźniona, wskutek czego większość danych i informacji, jakie podajemy czytelnikom, musieliśmy czerpać raczej ze źródeł zagranicznych niż krajowych. g

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>