PODZIEMNA EKSPLOATACJA GÓRNICZA POD MIASTAMI

Zagadnienie podziemnej eksploatacji górniczej pod miastami, osiedlami, fabrykami i innymi obiektami znajdującymi się na powierzchni nabiera, zwłaszcza w ostatnich czasach, ogromnego znaczenia. Złoża węgla i innych materiałów użytecznych pod terenami nie zabudowanymi zostają stopniowo wyeksploatowane, co stwarza konieczność wybierania złóż pod miastami, zakładami przemysłowymi itp.

Wybieranie złóż pod miastami może przynieść niezmierne korzyści. Zapasy minerałów użytecznych, w nie wybieranych dotychczas częściach złóż, tzw. filarach ochronnych pod miastami, są ogromne. Wystarczy wspomnieć, że tylko pod miastami Górnego Śląska uwięzionych jest w filarach ochronnych około 1,8 miliarda ton węgla kamiennego, co stanowi 14% wszystkich zasobów węgla Zagłębia Górnośląskiego. Jak wiemy, obecne wydobycie węgla kamiennego w Polsce wynosi około 100 milionów ton rocznie. Zapasy samych tylko filarów ochronnych wystarczyłyby więc na okres 18 lat, jeżeli przyjąć wydobycie roczne na obecnym poziomie.. Charakteryzuje to w dostateczny sposób wagę zagadnienia eksploatacji górniczej pod miastami. Wybieraniu złóż pod miastami stoi na przeszkodzie szkodliwy wpływ,, jaki eksploatacja górnicza wywiera na powierzchnię i znajdujące się na niej budowle.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>