POSTĘP TECHNICZNY W TECHNICE TURBINOWEJ CZ. II

W celu zmniejszenia rozchodu energii w urządzeniu tunelowym, zwłaszcza dla dużych prędkości, używa się dziś nieraz specjalnych urządzeń, jak np. zbiorników napełnianych powietrzem o wysokim ciśnieniu, które rozładowując się do tunelu pozwalają na przeprowadzanie krótkotrwałych 1 do 2-minutowych pomiarów, bez potrzeby instalowania dużej mocy w maszynach. Podobnie można też korzystać z dużych zbiorników ewakuowanych z powietrza, które podczas pomiaru wciągane jest do zbiornika umieszczonego tym razem za komorą pomiarową. Można w końcu korzystać jednocześnie z dwóch zbiorników, wysokoprężnego i próżniowego, szczególnie w przypadku wysokich liczb Macha realizowanych w przepływie.

Wyniki badań tunelowych, w tunelach palisadowych, wymagają oczywiście, dla przeniesienia do konstrukcji układów łopatkowych rzeczywistych turbin i sprężarek, uwzględniania zmiennych wzdłuż promienia łopatek prędkości obwodowych oraz zmiennych trójkątów prędkości. Prowadzi to do konstrukcji łopatek o profilach zwiniętych, a za tym na ogół o zmiennym wzdłuż osi łopatki stopniu reakcyjności (rys. 15). Reakcyjność rośnie nieprzerwanie od stopy do końca łopatki, a z nią zmienia się również liczba Macha. Pojęcie turbiny albo bodaj łopatki turbinowej o określonym stopniu reakcyjności, w końcowych przekrojach czysto akcyjnej lub reakcyjnej, pojęcie najbardziej podstawowe w dotychczasowej klasycznej teorii turbin, traci swój praktyczny sens. Można zatrzymać to pojęcie dla łopatek cylindrycznych, krótkich w porównaniu ze średnicą stopnia turbin, natomiast łopatki długie kształtuje się na ogół zgodnie z wymogami przepływu promieniowo zrównoważonego. Spośród nieskończenie wielu możliwości czyniących zadość temu wymogowi wybiera konstruktor możliwość odpowiadającą mu najbardziej ze względów wytrzymałościowych i technologicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>