POWAŻNE ZADANIA GOSPODARKI WODNEJ POLSKI CZ. III

Kaskada Dolnej Wisły będzie służyła głównie do celów energetycznych, ale również i dla ułatwienia zaopatrzenia w wodę przemysłu i rolnictwa. Powstaną siłownie wodne tej kaskady, które wykorzystywać będą duże zasoby energetyczne, produkując około 4,5 miliarda kWh rocznie. Wszystkie stopnie na kaskadzie Wisły zaopatrzone będą w śluzy do przepuszczenia statków o nośności 1000 ton: powstanie nowoczesna droga wodna dla transportu towarów.

Skanalizowany zostanie Bug od Brześcia do ujścia. Powstanie droga wodna stanowiąca wschodni odcinek drogi W-Z. Połączy ona w jeden wielki system komunikacyjny europejskie drogi wodne idące z zachodu na wschód. Zmagazynowane wody Bugu w zbiornikach, a szczególnie w zbiorniku w Grannem, służyć będą potrzebom rolnictwa i wyrównywać przepływ tej rzeki oraz wykorzystane zostaną dla produkcji energii elektrycznej. W rejonie północno-wschodnim na pojezierzu mazurskim spiętrzone wody w jeziorach mazurskich przerzucone zostaną dla nawodnień na obszary w dorzeczu Narwi.

Wybudowany zostanie Kanał Centralny długości 300 km, odgałęziający się na lewym brzegu Wisły w rejonie między Płockiem a Włocławkiem, przechodzący przez rejon Łodzi i Częstochowy i dochodzący do Śląska w dowiązaniu do skanalizowanej Przemszy w rejonie Mysłowic. Kanał ten stanowić będzie kręgosłup gospodarki wodnej w Polsce. Woda pompowana z Wisły do tego kanału w ilości do 100 m3/sek pozwoli na kompleksowe zaspokojenie wielu potrzeb gospodarczych, a w szczególności: rolnictwo otrzyma dla nawodnień w okresie wegetacyjnym 800 milionów m3 wody: woda ta zostanie rozprowadzona ciekami, które płyną przez obszary deficytowe. Zapotrzebowanie wodne doliny rzeki Bzury zaspokojone zostanie przez wodę ujmowaną z kanału i przerzuconą do dopływu Bzury-Słudwi-Ochni, jak również do samej Bzury w rejonie Łęczycy. W rejonie Łęczycy pobierana będzie z kanału woda dla pokrycia deficytu obszaru Górnej Noteci.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>