POWAŻNE ZADANIA GOSPODARKI WODNEJ POLSKI

Do obrony czynnej zalicza się również zwiększenie powierzchni zalesionej w dorzeczu rzeki. Lasy wpływają na opóźnienie odpływu powierzchniowego, zmniejszenie erozji gleby i w ten sposób współdziałają ze zbiornikami przeciwpowodziowymi w zwalczaniu powodzi.

Jednym z najstarszych środków ochrony biernej jest budowa wałów odgradzających od rzeki miasta, osiedla, zakłady przemysłowe, drogi komunikacyjne i użytki rolne. Wały budowane są jako systemy ciągłe ochraniające całe doliny rzek w ten sposób, że woda wielka przepływa wałami w przekroju ograniczonym. Korona wałów wznosi się ponad najwyższy poziom wody wielkiej. Najbardziej znane budowle tego typu osiągają wielkie długości, np. w dolinie Missisipi długość wałów ochronnych na obszarze 52 tys. km2 wynosi 4500 km: rzeka Cisa ma obwałowanie około 3500 km długości na obszarze 26 tys. km2: Dunaj (węgierski) ma 1200 km wałów: Wisła chroniona jest wałami o długości 1300 km, które zabezpieczają tereny o powierzchni 4400 km2.

Przed gospodarką wodną w Polsce stoją poważne zadania lepszego niż dotychczas zabezpieczenia kraju przed powodziami, głównie przez obronę czynną, tzn. przez budowę zbiorników, których globalna pojemność retencyjna powinna wynosić około 4 miliardów m3: przez zalesienie stoków

Rozmieszczenie zasobów wodnych w Polsce wskazuje na to, że obszar Podkarpacia powinien odegrać szczególną rolę w uporządkowaniu gospodarki wodnej na wielkich połaciach kraju. Obszar ten dysponuje wielką ilością opadów rocznych (21 km3) oraz odpowiednim odpływem, który wynosi 9 km3. Zajmując 1/8 powierzchni dorzecza Wisły daje blisko 1/3 odpływu całego dorzecza. Rytm roczny wezbrań umożliwia bardziej racjonalne wykorzystanie objętości użytkowej zbiorników budowanych w Karpatach, niż możliwe to jest w zbiornikach dolinowych, gdyż wezbrania na tym obszarze mają miejsce nie tylko w okresie wiosny, ale również w czasie lata. Obszary górskie powinny stać się naszym głównym spichlerzem wodnym, dysponującym wielkimi ilościami wody zdrowej i czystej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>