PRAWO KOSMICZNE

Wreszcie należy wspomnieć o zagadnieniach natury prawnej związanych z astronautyką. A. G. Haley, przewodniczący Amerykańskiego Towarzystwa Rakietowego, w swym referacie na VII Kongresie Astronau- tycznym w Rzymie zwracał uwagę, że zasięg stosowalności międzynarodowego prawa lotniczego kończy się na górnej granicy atmosfery ziemskiej: dla przestrzeni kosmicznej rozciągającej się ponad atmosferę ziemską nie są rozstrzygnięte kwestie natury prawnej i należy co rychlej tego dokonać. Oświadczył on, że w przyszłości, gdy dojdzie do lotów międzyplanetarnych z załogą ludzką, ludzie ci „…nie powinni kolonizować ani też zatykać flagi oznaczającej suwerenność terenów na innych planetach, a w żadnym wypadku nie wolno nastawiać się na podbój nowych terenów W razie napotkania wyższych form życia na Marsie lub Wenerze należy uzyskać zgodę tych istot na lądowanie ludzi na ich planecie”.

Uruchomienie próbnych sztucznych satelitów Ziemi pociąga już dzisiaj konieczność rozstrzygnięcia takich zagadnień prawnych, jak np. czy satelita ma prawo przelotu nad terytorium innego państwa, jak wysoko nad powierzchnią Ziemi sięgają prawa suwerenności państwa, kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe ze spadku satelity na powierzchnię Ziemi, jakie władze mają prawo w ogóle budować i uruchamiać sztuczne satelity Ziemi itp. W dalszej przyszłości powstaną kwestie związane ze sprawą własności ciał niebieskich osiągniętych przez ekspedycje z Ziemi, ich eksploatacji i użytkowania. Astronautyka rodzi nowe gałęzie wiedzy ludzkiej: wyraźnie już widać dwie takie nowe gałęzie – są to: medycyna kosmiczna i prawo kosmiczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>