PROBLEMY AUSTRONAUTYKI

Już tylko rozwiązanie wymienionych wyżej zagadnień wymaga długich i szczegółowych badań i doświadczeń. Widzimy, że astronautyka, ze względu na różnorodność problemów, które musi rozwiązywać, łączy w sobie niemal wszystkie dziedziny przyrodoznawstwa i techniki i tylko postawienie sprawy na bardzo szerokiej płaszczyźnie badań naukowych i technicznych może przynieść rozwiązanie: zagadnienie jest wybitnie kompleksowe i tylko praca zespołowa wielu tysięcy specjalistów może dać pozytywny wynik.

Pierwsze praktyczne kroki realizacji lotu kosmicznego są szacowane na 10 do 100 miliardów roboczogodzin, są więc rzędu budżetu rocznego niejednego państwa. Aby zdobyć tego rzędu wielkości fundusze na zrealizowanie lotu kosmicznego, potrzeba zmobilizować i zainteresować najszersze kręgi społeczne i to nie jednego państwa. Wyłania się więc potrzeba odpowiedniej, jak największej propagandy astronautyki. Już dzisiaj rozpo- rządzalne środki techniczne pozwalają w zasadzie na zorganizowanie uda- nej wyprawy na Marsa i z powrotem. Wprawdzie jest widoczne, że nie byłaby to wyprawa ani oszczędna, ani wygodna, a przede wszystkim kosztowna, tym bardziej więc, celem zgromadzenia funduszów na jej realizację i udoskonalenie, należy się zająć propagandą astronautyki. Według powszechnej opinii panującej na Międzynarodowym Zjeżdzie Astronau- iycznym w Rzymie (1956 r.) jedyną przeszkodą do realizacji w chwili obecnej dalekiego lotu kosmicznego są sprawy finansowe – brak dostatecznie wielkich funduszów pieniężnych. Dlatego sprawy powstawania towarzystw Astronautycznych, jak i popularyzacji astronautyki zasługują na największe poparcie. Również należy starać się pozyskać dla propagandy astronautyki najwybitniejszych uczonych i przodujących techników, którzy będą mogli wzmocnić i pogłębić zaufanie ogółu do powagi zagadnienia. Nie wydaje się możliwe, aby tego rzędu koszty mogło pokryć jedno państwo – powinno to być dziełem zbiorowego wysiłku – toteż zorganizowane studia, badania oraz doświadczenia powinny mieć charakter międzynarodowy.

Dalecy jesteśmy nie tylko od międzynarodowej, ale w ogóle jakiejkolwiek planowej organizacji badań i doświadczeń z dziedziny astronautyki. Wprawdzie za granicą istnieją instytuty badawcze rakietowe, wojskowe lub wielkich koncernów przemysłowych, ale opracowuje się w nich przede wszystkim rakiety mające służyć celom militarnym, przy czym wyniki badań osłonięte są tajemnicą wojskową. Nie sprzyja to swobodnemu rozwojowi badań. Jednak wielka praca tych instytutów ma ogromne podstawowe znaczenie dla astronautyki, gdyż stanowi nieodzowny wstęp do realizacji lotu kosmicznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>