PROBLEMY EKONOMICZNE KONSTRUKCJI SPRĘŻONYCH Z KAMIENIA CZ. II

Drugim, nie mniej ważnym czynnikiem ekonomicznym jest koszt obróbki wydobytego kamienia. Czynnik ten wpływa decydująco na koszt m3 wyrobu. Obróbka kamienia może być ręczna lub mechaniczna. Jeśli profil elementu konieczny ze względów technicznych będzie bardzo złożony, to jego wykonanie będzie kosztowne i wówczas element betonowy, którego kształt zależy od mniej kosztownego wyrobu formy może okazać się ekonomiczniejszy. Na koszt obróbki m2 kamienia wpływają, poza twardością samego surowca, rodzaj obróbki, sposób wykonania i dopuszczalna tolerancja. Te wszystkie względy muszą być brane pod uwagę przy wyborze właściwego kształtu przekroju i rodzaju obróbki.

Względy ekonomiczne limitują opłacalność konstrukcji z kamienia przy koniecznej ze względów technicznych obróbce. Właściwy, dobrze przemyślany projekt technologii obróbki ma tu decydujące znaczenie. Ręczna obróbka, jako droższa przy kamieniach twardych, może być brana pod uwagę tylko w wyjątkowych wypadkach.

Przy dobrej łupliwości kamienia można bezpośrednio klinować z odspajanych bloków lub szramować bloki wymiarowe, jeśli na to pozwala założona tolerancja wymiarów. Orientacyjne koszty obróbki badanych tów 'kamiennych z granitu i piaskowca

Dla porównania można przyjąć, że koszt produkcji 1 m3 wysokowar- tościowego betonu w konstrukcji sprężonej o analogicznych wymiarach, i przekroju, przy zadanej wytrzymałości, przekroczy 2200 zł za 1 m3, W cenę tę wkalkulowany jest koszt cementu i drewna według deficytowych cen państwowych. Mimo swej niedoskonałości porównanie to pozwala na stwierdzenie ogólnych korzyści materiałowych i ekonomicznych, mimo że w poszczególnych przypadkach skomplikowanych przekrojów elementów – wynik ekonomiczny może nie być tak korzystny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>