PROBLEMY EKONOMICZNE KONSTRUKCJI SPRĘŻONYCH Z KAMIENIA

Drugim, nie mniej ważnym czynnikiem w zastosowaniu kamienia do konstrukcji sprężonych jest zagadnienie kosztów wydobycia i obróbki. Cóż z tego, że mamy wiele doskonałych złóż tego surowca, jeśli okaże się, że koszt wydobycia, transportu i obróbki będzie tak wysoki, że mimo wszystko tradycyjnie stosowany beton będzie tańszy. Zdrowe zasady ekonomiczne wymagają przeprowadzenia szczegółowej kalkulacji z uwzględnieniem trudnego do uchwycenia cyfrowo czynnika materiałów tzw. deficytowych, tj. takich jak drewno i cement, które są przedmiotem naszego eksportu i których nasza gospodarka narodowa pilnie potrzebuje przy realizacji swych podstawowych inwestycji. Materiały te, jak wiemy, są niezbędne w mokrym procesie tworzenia kamienia sztucznego, jakim jest beton.

Stąd kalkulacja nasza będzie przeprowadzona na bazie porównania typowego elementu wykonanego dla konstrukcji sprężonej z betonu i z kamienia. Nie wyczerpie to, rzecz jasna, całego zagadnienia, ale pozwoli stwierdzić, jak to dalej zobaczymy, że dla typowych elementów prefabrykowanych kamień w takich konstrukcjach wytrzymuje nie tylko konkurencję betonu, ale pozwala osiągnąć konkretne korzyści gospodarcze.

Rozważania nasze nad kosztami kamienia dla konstrukcji sprężonych zaczniemy od kosztów różnych gatunków kamienia przy obecnie stosowanej technice wydobycia. Zestawienie cen różnych gatunków kamienia przydatnych do naszych prac podaje tablica 4. Ceny te w zależności od wielkości bloków obejmują wszystkie wydatki związane z wydobyciem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>