PRÓBNE MAŁE SZTUCZNE SATELITY ZIEMI CZ. II

W momentach gdy będzie najbliżej Ziemi, satelita będzie widoczny na niebie jako gwiazdka około 6 wielkości, a więc z trudem dostrzegalna gołym okiem, ale doskonale widoczna przez lornetkę połową (oczywiście gdy się dokładnie wie, gdzie go trzeba szukać na niebie).

Z powodu nachylenia płaszczyzny orbity do płaszczyzny równika ziemskiego satelita będzie przelatywać jedynie nad punktami obszaru rozciągającego się na Ziemi od równika do 40° szerokości geograficznej na północ i południe. Dla pozostałych punktów kuli ziemskiej nie będzie widoczny. W Warszawie, której szerokość geograficzna jest powyżej 52°, satelita ten nie będzie widoczny. Im większy będzie kąt między płaszczyzną orbity, a płaszczyzną równika ziemskiego, tym szerszy będzie pas widzialności satelity: gdy kąt wyniesie 90° – pas widzialności obejmie całą kulę ziemską, a satelita przelatywać będzie nad obu biegunami Ziemi.

Obszar na powierzchni Ziemi, z którego w pewnej określonej chwili będzie widać satelitę, jest kołem o średnicy około 2000 km. Przy swej szybkości około 29 000 km/godz satelita obiega Ziemię w ciągu 90 minut: w ciągu doby dokona więc 16 obiegów Ziemi. Przypuszcza się, że wskutek oporów, na jakie satelita natrafi wobec obecności śladów powietrza na jego wielkości, ruch jego nie będzie wieczny i po upływie czasu, od kilku tygodni do kilku lat, spadnie on na Ziemię lub raczej spali się wskutek tarcia o gęstsze warstwy powietrza. Dokładne obserwacje ruchu satelity dostarczą wielu wskazówek, jak budować i uruchamiać następne większe satelity.

Związek Radziecki uruchomił pierwszego na świecie próbnego satelitę Ziemi (zwanego Sputnik 1). Później nastąpiły dalsze starty dwóch satelitów radzieckich i trzech satelitów amerykańskich (USA). Ważniejsze charakterystyki tych satelitów podane są w tabl. 4. Satelita otrzymuje oznaczenia naukowe: rok uruchomienia i kolejną literę grecką.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>