PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SIŁOWNI WODNEJ

Instalowane moce i osiągane produkcje energii elektrycznej w siłowniach wodnych już dzisiaj przewyższają w wielu wypadkach największe moce istniejących elektrowni cieplnych. I tak np. siłownia wodna w Kujbyszewie na Wołdze osiąga moc ponad 2000 MW i będzie produkować rocznie około 10 miliardów kWh, W skali światowej powstają koncepcje skoncentrowania w jednym miejscu mocy i zdolności produkcyjnych o rozmiarach nieomal fantastycznych. I tak np. w górnym biegu Bramaputry przewidywane jest przecięcie olbrzymiej pętli, jaką tworzy ta rzeka, sztolnią o długości 50 km, przez co uzyska się spad ponad 2000 m, przy przepływie wody około 2000 m:Vsek. Pozwoli to na zainstalowanie siłowni o mocy około 120 milionów kW przy rocznej produkcji do 330 miliardów kWh. W tej wielkiej inwestycji zainteresowane są takie kraje jak Indie, Chiny i Pakistan.

Możliwości współczesnej techniki pozwalają na ujarzmienie i wyzyskanie sił wodnych na kaskadach energetycznych wielkich nawet rzek. Przykładem takich rozwiązań jest zabudowa rzeki Wołgi lub zabudowa rzeki Tennessee w Ameryce.

Jeszcze w 1920 r, przy układaniu pierwszego planu ZSRR, kiedy przewidywano, że w ciągu 10-15 lat wybudowane zostaną w tym kraju siłownie wodne o mocy 610 MW, problem Wołgi zdawał się być zagadnieniem technicznie nierozwiązalnym wobec specyficznych warunków hydrologicznych i geologicznych tej rzeki, a obecnie, między innymi, kończy się budowa największego na Wołdze hydrowęzła kujbyszewskiego, usy- tuowanego poniżej ujścia rzeki Kamy. Spiętrzenie wód wynosi tu 28 m. Powstaje zbiornik o pojemności 50 miliardów m3, a więc o pojemności zdolnej wchłonąć całoroczny niemal odpływ naszej Wisły i Odry,

Produkcja energii elektrycznej kujbyszewskiej siłowni sięga 11 miliardów kWh rocznie, przy mocy instalowanej 2100 tys, kW. Przełyk pojedynczej turbiny o średnicy wirnika ponad 9 m wynosić będzie 670 m3/sek, a więc więcej, niż wynosi przepływ wody średniej w Wiśle pod Warszawą. Stopień ten jest przygotowany na przepuszczanie fali wiosennej o przepływie 72 000 m3/sek.

W świetle powyższych przykładów nie wydaje się, aby na większe trudności techniczne natrafiła realizacja budowy kaskady Wisły. Koncepcje takiej kaskady według opracowań Hydroprojektu podaje rys. 21. Wysokość piętrzących stopni nie przekracza 10 m z wyjątkiem stopnia w Kazimierzu, którego realizacja w tak wielkim jak w projekcie rozmiarze nie będzie miała prawdopodobnie miejsca z uwagi na olbrzymie obszary gruntów uprawnych, które uległyby zatopieniu. Kaskada Wisły obejmuje ponad 30 stopni. Przewidziana moc instalowana w siłowniach całej Wisły sięga około 1200 MW (1200 tys. kW). Produkcja roczna ponad 6 miliardów kWh. Oczywiście zabudowa Wisły miałaby na celu, poza energetycznym wykorzystaniem rzeki, również pokrycie potrzeb wodnych rolnictwa i przemysłu, a także stworzenie z Wisły dogodnej drogi wodnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>