PRODUKTY KOŃCOWE WYTWARZANIA TWORZYW SZTUCZNYCH

Produkty reakcji polimeryzacji, kondensacji czy poliadycji otrzymywane przez przemysł chemiczny są przekazywane jako surowce do przemysłu przetwórczego w rozmaitych postaciach, zależnie od ich własności, a także i od tego, jaka jest przewidziana dalsza technika przerobu.

Najczęściej przedstawiają się one jako bezpostaciowe, przeświecające ciała stałe przypominające z wyglądu żywice naturalne, jak kalafonia lub (jedwab wiskozowy, octanowy i miedziowy) i kazeiny (lanital). Włókna całkowicie syntetyczne to wysokocenne włókna poliamidowe, poliuretanowe i poliestrowe (perlon, nylon, terylen). bursztyn. Stąd pochodzi często używana ich nazwa w tym stanie – żywice sztuczne. Mogą one jednak występować również w postaci grudek, substancji proszkowatych itd.

Niektóre występują w stanie lepkich, gęstych cieczy – żywice ciekłe. Substancje o mniejszym ciężarze cząsteczkowym posiadają zdolność rozpuszczania się w różnych rozpuszczalnikach organicznych lub (rzadziej) w wodzie. Mogą być zatem dostarczane w postaci roztworów żywic. Inną formą surowca tworzywowego w postaci ciekłej są lateksy – zawiesiny cząstek koloidalnych sztucznej żywicy w wodzie, mające wygląd mlecznych cieczy.

Tworzywa o wyższym ciężarze cząsteczkowym nie rozpuszczają się na ogół, ale w zetknięciu z rozpuszczalnikami pęcznieją. Tracą przy tym pierwotną sztywność i zamieniają się w substancje plastyczne (pasty) lub elastyczne. Do takiego spęczniania stosuje się stubstancje organiczne ciekłe trudnolotne, tzw. zmiękczacze (plastyfikatory), a produkty w ten sposób otrzymane nazywamy tworzywami zmiękczonymi (plastyfikowanymi).

Tworzywa sztuczne są bardzo często stosowane w postaci tworzyw złożonych, tj. przerabianych z dodatkiem innych tworzyw. Te inne tworzywa, tzw. napełniacze, mogą być dodawane bądź w postaci sproszkowanej (mączka kamienna, mączka drzewna), bądź w postaci włókien, ścinków, skrawków (papier, celuloza, włókno bawełniane, nylonowe, włókno szklane, ścinki papieru i tkanin).

Tworzywa wytworzone z żywicy sztucznej i napełniaczy nazywamy tworzywami napełnianymi. O ile tworzywa złożone utworzone są z arkuszy papieru lub tkaniny, nasyconych żywicami sztucznymi i sprasowanych w jednolite sztywne płyty – mówimy o tworzywach warstwowych lub inaczej laminatach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>