PRODUKTY STARCIA PIERŚCIENI

Badanie ścieralności polega na pomiarze aktywności oleju używane- go do smarowania badanych części. W oleju tym zbierają się starte cząsteczki metalu zawierające promieniotwórcze atomy i dzięki temu aktywność oleju może być miarą ilości startego metalu.

Urządzenie do badania ścieralności pierścieni tłokowych w silniku spalinowym przedstawione jest schematycznie na rys. 31. Produkty starcia pierścieni przechodzą wraz z olejem z silnika przez chłodnicę do zbiornika, w którym znajduje się mieszadełko obracane silniczkiem elektrycznym. Po dokładnym wymieszaniu w zbiorniku olej przechodzi rurą obok licznika, który mierzy jego aktywność. Jeżeli ilość zawartych w oleju produktów tarcia jest zbyt mała, wówczas w rurze zakłada się filtr zatrzymujący starte cząstki metalu. Pomiar przeprowadza się w tym wypadku dwoma licznikami: jednym mierzy się aktywność oleju przed filtrem, a drugim – oleju oczyszczonego przez filtr. Przy jeszcze mniejszych ilościach produktów tarcia dokonuje się pomiaru aktywności cząstek zebranych na filtrze.

Opisany wyżej sposób może być jednocześnie połączony z urządzeniem sygnalizującym przekroczenia dopuszczalnego zużycia danej części. W takim wypadku przyrząd sygnalizacyjny działa wówczas, gdy ilość osadzonych na filtrze cząstek metali przekroczy dopuszczalną ilość. Moment przekroczenia dopuszczalnego zużycia może być również uchwycony w inny sposób. Jeżeli bowiem w badanej części umieścimy wkładkę promieniotwórczą w odległości od powierzchni trącej równej dopuszczalnej granicy zużycia, wówczas po przekroczeniu tej granicy rozpocznie się ścieranie wkładki. W tym momencie w oleju chłodzącym zjawią się pro- mieniotwórcze atomy, o czym zasygnalizuje licznik umieszczony obok przewodu odprowadzającego olej. Opisane sposoby mogą być bardzo pomocne przy eksploatacji cennych maszyn i urządzeń, gdyż w wielu wypadkach mogą zapobiec poważnym awariom.

Podobnym zagadnieniem jest badanie ścieralności narządzi służących do obróbki metali. W tym wypadku pomiar zużycia narzędzia daje możność optymalnego dobrania parametrów obróbki takich, jak np. szybkość skrawania, kształt narzędzia oraz pozwala na najwłaściwszy dobór materiału na narzędzie służące do obróbki. W tego rodzaju badaniach miarą zużycia narzędzia jest pomiar aktywności wiórów powstałych przy skrawaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>