PROJEKT ZAKŁADAJĄCY ZDOBYCIE MARSA CZ. II

Następują wreszcie przygotowania statku „pasażerskiego” do odlotu na Ziemię: po przeniesieniu potrzebnych ładunków ze statku «towarowego» statek pasażerski startuje z masą 215,4 t do lotu powrotnego i przez zmianę swej prędkości, przy pomocy działania silników rakietowych, opuszcza orbitę kołową dokoła Marsa, zostawiając na niej opustoszały statek towarowy i zostaje wprowadzony na orbitę eliptyczną dokoła Słońca, po której porusza się już ruchem bezwładnym w ciągu 260 dni, po czym również drogą zmian prędkości zostaje wprowadzony na orbitę wyjścia dokoła

Ziemi. Statek przybywa na nią z masą 34,9 t, przywożąc 12 żywych ludzi oraz 5 t materiałów zabranych z powierzchni Marsa. Na tym kończy się wyprawa: transport tych ludzi i materiałów na samą powierzchnię Ziemi odbędzie się już w ramach regularnych lotów komunikacyjnych między sztucznym księżycem a Ziemią, jakie niewątpliwie będą miały miejsce do tego czasu.

Trudno jest dzisiaj wydawać sądy, kiedy taka wyprawa zostanie zrealizowana: stoją jej na przeszkodzie wielkie trudności technicznego wykonania potrzebnych rakiet i urządzeń. Nie sposób jednak traktować projektu «Brauna» inaczej jak «przynajmniej teoretyczny» dowód możliwości takiej wyprawy przy obecnie znanych chemicznych paliwach rakietowych. Przy współczesnym, niezmiernie szybkim postępie techniki rakietowej można się spodziewać, że około roku 1980 wyprawa taka istotnie będzie wykonana.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>