PROJEKT ZAKŁADAJĄCY ZDOBYCIE MARSA

Projekt przewiduje, że do samej powierzchni Marsa dotrze jedynie 9 ludzi, zaś pozostali 3 pozostają na sztucznym księżycu Marsa, jakim jest statek «towarowy», oczekując na powrót swych towarzyszy: będą oni «oczekiwać» 449 dni. Ten okres czasu nie jest wybrany dowolnie, lecz wynika z faktu, iż dopiero po tylu dniach nastąpi taka konfiguracja położenia Marsa i Ziemi na ich orbitach, że statek kosmiczny wyleciawszy z Marsa i lecąc 260 dni doleci w pobliżu takiego punktu orbity ziemskiej, w którym właśnie w tym momencie znajduje się Ziemia – umożliwia to wylądowanie statku na sztucznym księżycu Ziemi – co zakończy wyprawę. Na samej powierzchni Marsa 9 ludzi będzie przebywać 400 dni: dni 49 musi być poświęcone na przygotowanie lotu z orbity sztucznego księżyca Marsa na jego powierzchnię i z powrotem oraz do lotu powrotnego na ziemię. Statek «pasażerski» startując do lotu na powierzchnię Marsa musi zabrać ze sobą prócz wymienionych już poprzednio przedmiotów dostatecznie dużo paliwa, aby mógł o własnych siłach powrócić na orbitę statku «towarowego». Przed startem powrotnym z powierzchni Marsa ze statku zostaną zdjęte skrzydła, niepotrzebne już puste zbiorniki i inne części wyposażenia technicznego – pozostaną one na Marsie. Następnie ogołocony korpus statku zostanie ustawiony pionowo przy pomocy pojazdu mechanicznego i jako rakieta balistyczna rozpocznie lot powrotny do orbity statku «towarowego», mając na swym pokładzie 9 ludzi oraz 5 t zebranego na powierzchni Marsa materiału naukowego. Statek wyruszając do lądowania na powierzchni Marsa musi mieć masę 161 t. Paliwo w ilości lit jest potrzebne, aby wyprowadzić statek z orbity dokoła Marsa i wprowadzić go na tor eliptyczny, którego najniższy punkt leży na wysokości 155 km nad powierzchnią Marsa {jest to prawdopodobnie górna granica atmosfery Marsa). Dalej statek wyzyskuje dla zmniejszenia prędkości opór atmosfery Marsa przy pomocy skrzydeł, wykonując długi lot ślizgowy. Statek ląduje na samej powierzchni Marsa mając masę 150 t. Przed lądowaniem jeszcze znajdując się na orbicie sztucznego księżyca Marsa, uczestnicy wyprawy, przy pomocy zabranego teleskopu i rakiet – sond muszą przeprowadzić studia nad atmosferą Marsa i jego powierzchnią. Autorzy projektu wskazują nawet jako przypuszczalne najlepsze miejsce do lądowania obszary równikowe planety, oznaczone na naszych mapach Marsa jako Margaritifer Sinus lub też na północ od Moeris Lacus. Na samej powierzchni Marsa załoga złożona z 9 osób przebywa 400 dni dokonując wszelkich pomiarów naukowych i zbierając cenny materiał naukowy: po czym pozostawiając wszelki niepotrzebny balast (celem zmniejszenia ciężaru) startuje w drogę powrotną do statku «towarowego», który osiąga z masą jedynie 12,5 t.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>