PRZETWARZANIE POŁWYYROBÓW CZ. II

W ogóle dla termoplastów mamy większy wybór metod łączenia. Moż- , na je więc łączyć ze sobą przez nagrzanie krawędzi za pomocą ogrzanego noża i dociśnięcia do siebie. Inny sposób to spawanie za pomocą pręta z tego samego materiału, który pod działaniem dmuchawy z gorącym powietrzem wkleja się w kanał złącza i formuje spoinę. Zamiast pręta można stosować nakładkę – która po ogrzaniu przywiera silnie do łączonych powierzchni. Dla niektórych tworzyw stosuje się spajanie prądem wysokiej częstotliwości. Ogrzewa on miejscowo materiał, zmiękcza go i w ten sposób łączy.

Wreszcie tworzywa sztuczne można łączyć mechanicznie na śruby i nity. Elementy łączące wykonuje się bądź z tego samego tworzywa, bądź z miedzi, mosiądzu lub glinu. Wykończenie powierzchni. W przeciwieństwie do wyrobów z drzewa i większości wyrobów metalowych, wyroby z tworzyw sztucznych na ogół nie wymagają wykończenia powierzchni, ponieważ jej wygląd zewnętrzny i trwałość nie pozostawiają nic do życzenia. Jednak w razie potrzeby można powierzchnię tworzyw sztucznych wygładzić przez szlifowanie papierem ściernym i polerować, tak jak powierzchnie metalowe. Stosować można również malowanie powierzchni farbami zwykłymi lub lepiej specjalnymi. Można ją także metalizować pistoletem lub parami metali w wysokiej próżni.

Jak z powyższego krótkiego przeglądu wynika, wytwarzanie wyrobów gotowych z tworzyw sztucznych drogą poprzez półwyroby przypomina z jednej strony przetwórstwo metalowe, przede wszystkim produkcję wyrobów z blachy, z drugiej zaś obróbkę drewna. Jest jednak od nich łatwiejsze, prostsze, wymaga stosowania mniejszych sił, tylko nieznacznie podwyższonych temperatur, prostszej aparatury i narzędzi, które się mniej zużywają, przez co obniża się znacznie czas i koszty produkcji. Koszty te są jednak wyraźnie wyższe niż przy produkcji wyprasek.

Nakłady na narzędzia i maszyny do obróbki mechanicznej tworzyw są niższe niż do ich przetwarzania plastycznego, ale wydajność jest przy obróbce mechanicznej znacznie mniejsza. Toteż formowanie wyrobów gotowych z półwyrobów stosuje się przede wszystkim do wytwarzania przedmiotów dużych, pojedynczych lub w małych seriach. Jest to swojego rodzaju nowe rzemiosło, pracujące na nowym tworzywie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>