PRZETWARZANIE POŁWYYROBÓW

Przerób półwyrobów może się odbywać bądź drogą dalszej obróbki plastycznej, bądź przez obróbkę mechaniczną. Obróbka termoplastyczna. Półwyroby z tworzyw termoutwardzalnych posiadają bardzo niewielkie możliwości termoplastyczne i zmiany kształtu.

Natomiast bardzo szeroko stosowane są metody dalszego termoplastycznego formowania półwyrobów z termoplastów. Rury i płyty po ogrzaniu do odpowiedniej temperatury mogą być wyginane dowolnie, można zwijać rury z płyt. Do płyt i folii stosuje się również tłoczenia na gorąco w prasach (rys. 12). Odmianą tej metody jest tzw. formowanie próżniowe (rys. 13). Polega ono na umieszczeniu podgrzanego arkusza z termoplastu na matrycy, uszczelnieniu go z obrzeżem matrycy i zastosowaniu próżni między matrycą a arkuszem. Ciśnienie atmosferyczne dociska wówczas arkusz do formy i nadaje mu kształt właściwy.

Przedmioty wewnątrz puste formuje się przez wydmuchiwanie (rys. 14) w ten sposób, że odcinki rur lub płyt po ogrzaniu umieszcza się w gorących formach (matrycach) i dociska do formy działaniem sprężonego powietrza. Tak wytwarza się zabawki celuloidowe, butelki z polietylenu itp.

Obróbka mechaniczna. Tworzywa sztuczne można łatwo obrabiać mechanicznie. Można je więc krajać, piłować, wiercić, toczyć, skrawać tak jak metale lub drewno, przy zachowaniu warunków specjalnych, podyktowanych przez własności technologiczne użytego materiału.

Łączenie elementów. Części przedmiotów wykonane z półwyrobów drogą obróbki termoplastycznej lub mechanicznej muszą być złączone w jedną całość. Najprostsza droga to klejenie. Operacja ta prze biega dość trudno dla tworzyw termoutwardzalnych, które wymagają do klejenia chropowatych, szorstkich powierzchni. Natomiast termoplasty kleją się łatwo. Jako kleje stosuje się przeważnie roztwory żywic sztucznych o składzie chemicznym zbliżonym do składu użytego tworzywa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>