PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH

Tworzywa sztuczne wyprodukowane przez przemysł chemiczny przechodzą następnie jako surowce do przemysłu przetwórczego. Zależnie od sposobu stosowania należy odróżnić:

– tworzywa stosowane w stanie ciekłym lub półciekłym,

– tworzywa stosowane w stanie stałym.

Przetwórstwo tworzyw sztucznych, stosowanych w stanie ciekłym, polegać może tylko na odpowiednim zestawieniu składników, rozpuszczeniu ich i wymieszaniu. Należy ono w całości do odpowiednich działów przemysłu chemicznego przetwórczego.

Inaczej jest z tworzywami sztucznymi stosowanymi w stanie stałym. W tym wypadku zadaniem przetwórstwa jest nadanie surowcom tworzy- wowym odpowiedniego kształtu, -wytworzenie z nich przedmiotów użytkowych, które są wyrobami gotowymi tego przemysłu. Opuszczamy tu już zdecydowanie chemię i przechodzimy do przemysłu o fizyko-chemicznych i mechanicznych metodach pracy.

Formowanie przedmiotów użytkowych z tworzyw sztucznych może być zrealizowane dwiema drogami – bezpośrednio w jednym procesie produkcyjnym albo w kilku etapach, przy czym najpierw wytwarza się półwyroby, które następnie są jeszcze dalej formowane i łączone i w ten sposób przerabiane na wyroby gotowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>