RAKIETY WIELOSTOPNIOWE

Zwiększenie prędkości końcowej można uzyskać przez użycie tzw. rakiet wielostopniowych. Rakieta dwustopniowa składa się z rakiety-mat- ki, w głowicy której jest umieszczona znacznie mniejsza samodzielna ra- kieta-córka: przy starcie spala się jedynie paliwo rakiety-matki, a w momencie całkowitego wypalenia paliwa i uzyskania pewnej prędkości, rakieta-matka odłącza się automatycznie od rakiety-córki i opada, silnik rakiety-córki zaś rozpoczyna samodzielną pracę. Rakieta-córka rozpoczyna ruch od prędkości, jaką nadała jej rakieta-matka. Podobnie działa rakieta trójstopniowa lub wielostopniowa. Ze względu jednak na to, że ciężar każdego następnego stopnia rakiety wielostopniowej musi być wielokrotnie mniejszy od ciężaru poprzedniego stopnia, nie można ze względów technicznych budować rakiet istotnie wielostopniowych, gdyż ciężar pierwszego stopnia musiałby wynosić setki tysięcy ton. W warunkach obecnych możliwości technicznych dają się budować rakiety trójstopniowe. Przy użyciu optymalnych warunków konstrukcyjnych i najbogatszych w energię paliw chemicznych trzeci stopień rakiety trójstopniowej może uzyskać maksymalną prędkość niewiele przekraczającą 8 km/sek. Wydaje się rzeczą nieprawdopodobną, aby przy użyciu paliw chemicznych, nawet przy pomocy rakiet wielostopniowych, udało się uzyskać prędkość znacznie większą: jest to kres górny prędkości uzyskiwanych przy pomocy paliw chemicznych. Dla uzyskiwania znacznie większych prędkości niezbędny jest istotny postęp w technologii paliw rakietowych, a nawet przełomowe odkrycie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>