ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Nieodzownymi elementami, od których zależy istnienie i rozwój roślin, są tak zwane czynniki kosmiczne oraz czynniki ziemskie. Pierwsze przenikają na nasz glob z przestrzeni poza ziemskich, należą do nich głównie światło i ciepło. Czynnikami zaś ziemskimi są między innymi powietrze, gleby i woda.

Rośliny posiadają zdolność do bezpośredniego wykorzystywania energii słonecznej dla wytwarzania substancji organicznej. Odbywa się to w bardzo skomplikowanym procesie przemiany energii słonecznej w energię biologiczną roślin.

Gleba, która stanowi jak gdyby warsztat przetwórczy tej przemiany, składa się z cząstek mineralnych różnych wielkości, począwszy od ziarn piasku aż do wielkości pyłu oraz z próchnicy powstałej z rozkładu roślin, zwierząt, grzybów, bakterii i innych organizmów. Krąży w niej woda i powietrze oraz niezbędny dla rozwoju roślin bezwodnik kwasu węglowego.

Wszystkie wymienione czynniki, jako całość, wpływają na rezultat produkcji roślinnej, rezultat ten jednak w znacznej mierze zależny jest od optymalnego udziału każdego z tych czynników produkcji, nadmiar bowiem lub niedomiar któregoś z elementów wpływa ujemnie na plony.

Jak daleka jednak jest możliwość interwencji człowieka w dążeniu do osiągnięcia optymalnych warunków potrzebnych dla rozwoju roślin? Otóż okazuje się, że człowiek może wpływać pośrednio nawet na korzystny dla roślin podział energii słonecznej. Na rys. 9 podany jest wykres opracowany przez akademika Szarowa. Z wykresu tego widać, że rośliny giną, gdy gleba jest przesycona wodą i teren zalany. Podział energii słonecznej jest wówczas niekorzystny, gdyż na nieprodukcyjne parowanie idzie około 60% energii, na promieniowanie podczerwone – 30%, na ogrzanie powie- powietrza, aby wreszcie przy przesuszeniu terenu cała energia zużyta została poza promieniowaniem podczerwonym na nagrzanie powietrza i gleby – wobec czego rośliny więdną i zamierają.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>