ROZWÓJ ENERGETYKI NA CAŁYM ŚWIECIE CZ. II

Jak widać z rysunku, zasoby energetyczne niewielkiej Norwegii sięgają 104 miliardów kWh, przy około 20°/o wykorzystania tych zasobów, w Szwecji – 83, we Francji – 60 itd. Polska znajduje się na dalekim miejscu za Rumunią i Niemcami, z zasobami 13 miliardów kWh, z których wykorzystuje się obecnie 4°/o.

Wszystkie kraje świata rozwijają coraz silniej energetykę wodną i nie tylko te, które pozbawione są źródeł energii cieplnej, jak np. Norwegia, Szwecja i Szwajcaria, ale również i takie, jak Francja, Niemcy, Portugalia, Jugosławia, Stany Zjednoczone i szereg innych. Niezaprzeczalne bowiem i bezkonkurencyjne są korzyści płynące z tej postaci energii: jest ona przede wszystkim jedyną stale regenerującą się energią w rocznym cyklu obiegu wody. Wyzyskanie sił wodnych kraju pozwala na zaoszczędzenie węgla i ropy, tych stale uszczuplanych bogactw naturalnych, które mają wielkie znaczenie dla różnych dziedzin gospodarczych, a przede wszystkim dla przemysłu chemicznego. Olbrzymie możliwości przetwórcze węgla i ropy świadczą dobitnie, że spalanie węgla i ropy bez koniecznego uzasadnienia i bezspornej potrzeby jest marnotrawstwem majątku narodowego i przestępstwem wobec potrzeb przyszłych pokoleń. Należy zaznaczyć, że wyzyskanie sił wodnych w Polsce pozwoli na zaoszczędzenie od 7 do 10 milionów ton węgla rocznie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>