ROZWÓJ ENERGETYKI NA CAŁYM ŚWIECIE

W XX w. elektryczność zaczyna odgrywać dominującą rolę: przesyłanie energii elektrycznej o mocy kilkuset tysięcy kW na odległość sięgającą 1000 km, staje się faktem dokonanym. Energię elektryczną można bez trudności przemienić na energię mechaniczną za pomocą nieskomplikowanych i łatwych w obsłudze silników. Staje się ona najpowszechniejszym źródłem oświetlenia.

W okresie powojennym rozwój energetyki na całym świecie odbywa się w tempie przyśpieszonym. W latach 1945-55 średnie przyrosty roczne osiągają następujące wartości:

– ZSRR – 17/» Francja – 13%

– Włochy – 15% Belgia – 13%

– Austria – l/o Szwecja – 6″/»

– Polska – 13,5% Szwajcaria – 4,6″,

Liczby powyższe obrazują wyraźną tendencję do odrabiania zaległości przez te kraje, gdzie produkcja energii elektrycznej pozostawała w tyle w porównaniu z takimi krajami, jak Szwajcaria, Szwecja czy Belgia. Polska podążyła po ostatniej wojnie dużymi krokami naprzód, osiągając w 1954 r. produkcję 15,5 miliarda kWh, w porównaniu do 5,8 miliarda kWh z 1946 r. W porównaniu z zużyciem energii na jednego mieszkańca w innych krajach nie jest to tak wiele, gdyż np. w Szwecji zużycie to wynosiło w 1953 r. na jednego mieszkańca – 3121 kWh, w Szwajcarii – 2800, w NRD – 1340, w Belgii – 1130, w Czechołowacji – 580, w ZSRR – 660, a w Polsce – 546 kWh na jednego mieszkańca. Jeżeli chodzi o możliwości pokrycia zapotrzebowania energii przez zasoby energii wodnej, to jej światowe zasoby są bardzo pokaźne przy obecnym zaludnieniu świata: mogą one dostarczyć około 20 tysięcy kWh rocznie na mieszkańca, tj. około 5 razy więcej, niż wynosi obecne zużycie energii w najbardziej zelektryfikowanych krajach. Polska należy jednak do krajów, gdzie zasoby sił wodnych są stosunkowo niewielkie, również znikome jest wykorzystanie naszych wód. Na rys. 13 przedstawione są zasoby energii wodnej w Europie oraz stan ich wykorzystania na rok 1953.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>