ROZWÓJ PRZEMYSŁU KAMIENIARSKIEGO

Tarcze ulegają szybkiemu zużyciu w zależności od twardości i uziar- nienia przecinanego kamienia. Przy dokładnej obróbce płaszczyzn czołowych oraz wycinaniu rowków na kable – cyrkularka oddaje doskonałe usługi. Technologia obróbki, zastosowana do badanych przez nas elementów typu «R» o wymiarach 24 X 40 X 100, przewidywała wycięcie na traku płyt o grubości 24 cm, przecieranych potem prostopadle na belecz- ki o wysokości 40 cm. Beleczki te przecinane były następnie na cyrkular- kach na bloki o długości 100 cm, w których również na cyrkułarce wycinano u góry i u dołu rowki na trasę kabla według profilu podanego na rys. 31.

Rozwój przemysłu kamieniarskiego w okresie planu sześcioletniego był bardzo gwałtowny. Świadczą o tym najlepiej wskaźniki produkcji. Przyjmując produkcją roku 1950 za 100% otrzymamy:

Rozwój ten jest imponujący, jednak wnikliwa analiza wskazuje, że główną pozycją produkcji tego okresu są bogato profilowane okładziny kamienne związane z przesadną fasadowością ówczesnej architektury.

Odwrót od fasadowości, potępionej na Krajowej Naradzie Architektów w 1956 r. spowodował częściowy zastój w Zakładach Obróbki Kamienia. Dalszy, normalny rozwój produkcji kamienia budowlanego wymaga obniżki cen, co uzależnione jest z jednej strony obniżką kosztów własnych, z drugiej – typizacją i normalizacją elementów kamiennych. Planowana produkcja kamienia budowlanego obejmuje w latach 1956 – 1960 około 50% elementów znormalizowanych. W świetle tych faktów staje się realna propozycja obniżki cen dla kamiennych elementów znormalizowanych przedłożona przez przemysł kamieniarski. Propozycja ta w zakresie przydatnego do konstrukcji sprężonych kamienia budowlanego przewiduje obniżkę cen na gotowe elementy zestawione przykładowo w tablicy 6.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>