ROZWÓJ ZASTOSOWAŃ TWORZYW SZTUCZNYCH W MECHANICE CZ. II

Bardzo duże pole do stosowania tworzyw sztucznych przedstawia mechanika precyzyjna, która nie stawia tak wysokich wymagań wytrzymałościowych. Używa się więc ich w zegarmistrzostwie i przemyśle instrumentów pomiarowych. Konstruować z nich można wszystkie niemal części, z wyjątkiem osi obrotowych, poczynając od najprostszych skal i suwmiarek, przez gazomierze i wodomierze, aż do bardzo skomplikowanych aparatów pomiarowych elektrycznych. Tu także należałoby wymienić zastosowania tworzyw sztucznych przy produkcji przyrządów optycznych, aparatów fotograficznych i kinematograficznych (obudowa, elementy kinematyczne). Dotyczy to zresztą całej techniki foto i kinematograficz- nej, w której tworzywa .sztuczne mają ogromny udział. Produkuje się z nich nie tylko aparaty do wykonywania zdjęć, ale również błony i filmy z emulsją światłoczułą, a także przyrządy i aparaty do wywoływania i utrwalania naświetlonych błon. Do zakresu mechaniki precyzyjnej na- leżą także zastosowania tworzyw sztucznych w przemyśle maszyn biurowych, tj. maszyn do pisania, liczenia i innych. Z tworzyw tych wykonuje się najróżniejsze części od najprostszych osłon przeciwpyłowych, poprzez obudowę i szkielet konstrukcyjny, aż do najbardziej precyzyjnych elementów mechaniki.

Podobne znaczenie uzyskały tworzywa sztuczne w przemyśle instrumentów muzycznych. Należy wymienić udział ich w budowie skomplikowanej mechaniki fortepianów, pianin i akordeonów. Wykonuje się z nich również klawiatury. Cały szereg instrumentów, jak flety, oboje, klarnety, fagoty może być wykonany całkowicie z tworzyw sztucznych. W innych instrumentach stosuje się je na ustniki, struny (z poliamidów), elementy dekoracyjne. Bardzo szerokie zastosowania znalazły tworzywa sztuczne przy konstruowaniu aparatów reprodukujących muzykę mechaniczną, a więc gramofonów, adapterów, magnetofonów itd. Stosuje się je do budowy skrzynek zewnętrznych, do elementów aparatury mechanicz- nej i co najważniejsze, wszystkie płyty gramofonowe, zwłaszcza nowoczesne płyty długogrające i nietłukące produkuje się z mas plastycznych.

Wreszcie nowoczesna aparatura mechaniczna w gospodarstwie domowym, a więc lodówki, odkurzacze, froterki, aparaty do prania, mycia, gotowania budowane są w coraz szerszej mierze z tworzyw sztucznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>