ROZWÓJ ZASTOSOWAŃ TWORZYW SZTUCZNYCH W MECHANICE

Rozwój zastosowań tworzyw sztucznych w przemyśle mechanicznym idzie w trzech kierunkach. Najważniejszy z nich to formowanie części ma- rze zabezpieczającym od wypadków, skrzynki na narzędzia i wiele innych.

Trzeci typ to konstrukcje nośne. Tu należą ramy, płyty konstrukcyjne i kadłuby maszyn oraz części łączące, jak śruby i nity.

Istnieje poza tym cały szereg zastosowań specjalnych. A więc izolacje cieplne i dźwiękowe, do których specjalnie nadają się tworzywa przekładkowe zawierające warstwę tworzywa spieniowego między dwoma płytami z laminatów poliestrowych, wzmocnionych włóknem szklanym. Tworzywa takie mają zresztą również wybitne walory przy zastosowaniach do celów konstrukcyjnych. Inny sposób użytkowania to transportery i pasy transmisyjne taśmowe z tworzyw sztucznych, także z tkanych lub plecionych poliamidów. Wreszcie należy wymienić uszczelki wszelkich typów, aż do odpornych na wysokie temperatury uszczelek z policztero- fluoroetylenu i silikonów,

Z kolei wymienić by należało najważniejsze gałęzie przemysłu mechanicznego stosujące szerzej wyroby z tworzyw sztucznych. Przemysł hutniczy wykorzystuje je do budowy łożysk w maszynach walcowniczych, do budowy transporterów taśmowych i rolkowych, jako spoiwo przy sporządzaniu form odlewniczych, jako materiał, z którego wykonuje się matryce i stemple do wytłaczania metali lekkich i cienkich blach z innych metali.

Przemysł maszynowy stosuje w coraz szerszym zakresie tworzywa sztuczne do budowy własnych maszyn, tj. przede wszystkim obrabiarek. W znacznie większej mierze tworzywa sztuczne znajdują zastosowanie przy produkcji maszyn dla innych przemysłów. Na pierwszym miejscu należałoby wymienić maszyny przędzalnicze i tkackie, gdzie wykonuje się z tworzyw sztucznych niezliczone przekładnie zębate, także i inne elementy, jak czółenka tkackie, cewki, rolki, wodzidła, łożyska. Specjalnie duże możliwości zastosowania przedstawia aparatura do produkcji włókien sztucznych, w której oprócz własności mechanicznych dobrze może być wykorzystana odporność chemiczna tworzyw sztucznych na działanie agresywnych chemikaliów, szeroko używanych w tym przemyśle. Inna ważna dziedzina to maszyny do mycia i napełniania butelek w przemyśle piwowarskim, winiarskim, wód gazowych, mleczarskim i in. Używa się ich tam do budowy transporterów, rur wlotowych, elementów pomp i napełniarek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>