SPECYFICZNE WŁASNOŚCI URANU

Uran naturalny występujący w przyrodzie posiada stałą zawartość 3 izotopów bez względu na to, w jakim minerale się znajduje. Występowanie izotopu 234U tłumaczy się tym, że jest on naturalnym produktem radioaktywnego rozpadu izotopu 238. Z tego też powodu we wszystkich rudach uranu, w których ustaliła się radioaktywna równowaga, izotopy 234 i 238 pozostają do siebie w ściśle określonym stałym stosunku.

Nie jest natomiast wyjaśniona jeszcze przyczyna występowania stałej ilości izotopu 235 w uranie naturalnym, gdyż ten izotop nie powstaje wskutek naturalnego rozpadu izotopu 238.

Co do obecności izotopu 235 w uranie naturalnym istnieją dwie hipotezy. Według pierwszej przypuszcza się, że w czasie tworzenia się ziemi zawartość izotopu 235 była znacznie większa niż obecnie, a jego obecna koncentracja jest resztką jaka pozostała po rozpadzie. Według drugiej hipotezy przyjmuje się, że izotop 235 powstaje z izotopu 238 w wyniku reakcji jądrowych, jak np.: promieniowanie 2/?

Na potwierdzenie słuszności tej hipotezy podaje się fakt występowania minimalnych ilości plutonu Pu w rudach uranowych. Do specyficznych własności uranu należą:

– radioaktywność,

– zdolność izotopu 238 do pochłaniania neutronów i tworzenia nowych pozauranowych pierwiastków,

– zdolność izotopu 235 do samorzutnego rozpadu według reakcji łańcuchowej z wydzieleniem znacznej ilości energii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>