STOSOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH W CHEMICZNYM PRZEMYŚLE

Do zastosowań w przemyśle chemicznym mało nadaje się formowanie bezpośrednie tworzyw sztucznych przez prasowanie i wtrysk, ze względu na duże wymiary aparatów i małe serie produkcyjne. Jednak w ten sposób wytwarza się części mniejsze: przyrządy laboratoryjne i armaturę. Większość aparatury chemicznej musi być formowana z półwyrobów i tu rzemieślnicza technika przetwarzania ma szerokie pole do działania.

Podobnie jak w elektrotechnice, można podzielić sposoby stosowania tworzyw sztucznych w przemyśle chemicznym na dwa typy:

– tworzywo sztuczne stosuje się jako materiał chemoodporny, natomiast funkcje konstrukcyjne przekazuje się innemu tworzywu, zwykle stali, czasami drewnu,

– tworzywo sztuczne stosuje się jednocześnie jako materiał konstrukcyjny i chemoodporny, występuje ono zatem jako jedyne tworzywo w danym zastosowaniu.

W pierwszym przypadku stosuje się tworzywo sztuczne jako wykładzinę, okrywającą i chroniącą powierzchnię innego tworzywa. Wykładzinę taką można wykonać rozmaitymi metodami. Jeżeli pominąć malowanie i natryskiwanie pistoletem odpowiednich lakierów, to wymienić można następujące techniki:

– natryskiwanie pistoletem stopionej gorącej żywicy, utwardzanej następnie na chronionej powierzchni,

– przyklejanie cienkiej 1-3 mm folii z termoplastów,

– przyklejanie lub lepiej umocowywanie za pomocą śrub, grubszych wykładzin z płyt.

W każdym wypadku wytwarza się w ten sposób szczelną powłokę, zależnie od grubości, mniej lub więcej trwałą, którą można pokrywać ściany w laboratorium, podłogi, stoły, a w wytwórni chemicznej aparaturę, zbiorniki magazynowe i rurociągi. W budowie rurociągów tego typu najlepsze wyniki daje stosowanie rur dwuwarstwowych z tworzywa sztucznego i glinu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>