SZTUCZNE IZOTOPY PROMIENIOTWÓRCZE

Sztuczne izotopy promieniotwórcze znajdują również zastosowanie do pomiaru szybkości przepływu cieczy w rurociągach. To proste zdawałoby się zagadnienie znacznie się komplikuje, gdy w rurociągu płynie ciecz pod wysokim ciśnieniem. W takim wypadku zastosowanie urządzeń mechanicznych wymagających jakiegoś wyprowadzenia na zewnątrz rury jest bardzo trudne, a czasem nawet niemożliwe. I tu z pomocą przychodzą nam radioizotopy. Szybkość przepływu można mierzyć w różny sposób. Jeżeli do cieczy wprowadzimy niewielką ilość roztworu promieniotwórczego i następnie zmierzymy przy pomocy licznika (i zegarka również) różnicę czasu przejścia tego izotopu przez dwa punkty rurociągu, to znając odległość między tymi punktami potrafimy łatwo obliczyć prędkość przepływu. Otrzymane tą drogą wyniki są jednak mało dokłane i metoda ta jest nieco kłopotliwa. Znacznie dokładniejszym sposobem jest wmontowanie we wnętrzu rurociągu małej turbinki z preparatem promieniotwórczym umieszczonym na jednym z jej skrzydełek. Znajdujący się na zewnątrz za odpowiednią osłoną licznik rejestruje tylko promieniowanie w momencie maksymalnego wychylenia się tego skrzydełka z jednej strony. Połączony z licznikiem przyrząd rejestrujący wskazuje od razu prędkość przepływu cieczy.

Izotopy promieniotwórcze mogą nam również pomóc w wypadku, gdy na przykład pęknie jakiś rurociąg przebiegający pod ziemią. Awaria taka wymaga odkopania rurociągu na znacznej nieraz długości celem znalezienia miejsca nieszczelności. Jeżeli natomiast do wody płynącej tym rurociągiem dodamy nieco krótkożyciowego izotopu, to miejsce uszkodzenia zlokalizujemy prędko w prosty sposób. Mianowicie na powierzchni ziemi ponad rurociągiem będziemy mierzyć przy pomocy licznika natężenie promieniowania. Natężenie to zmieni się znacznie za miejscem uszkodzenia wskutek upływu wody zawierającej izotop promieniotwórczy. Sposób ten ilustruje rys. 29.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>