brzeg niecki tagged posts

PROFIL NIECKI OSIADANIA CZ. II

Przy wyprowadzeniu równania profilu niecki osiadania każdy z wymienionych badaczy poszedł inną drogą. Dr Knothe rozwiązał to zagadnienie w swojej pracy doktorskiej pod kierownictwem prof. Budryka. Zastosował on metodą geometryczną, wprowadzając pojącie «krzywej wpływów», przy czym w oparciu o bądący do dyspozycji bogaty materiał pomiarowy (niwelacyjny) podał kształt krzywej wpływów.

Więcej