technika formowania tagged posts

Na ilość zużytego tworzywa wpływa technika formowania

Przy odlewach metalowych lub przy formowaniu plastycznym, które jest charakterystyczne przede wszystkim dla tworzyw sztucznych, ilość odpadków produkcyjnych jest mała (5-10%), przy czym odpadki z tworzyw termoplastycznych dadzą się przeważnie powtórnie wykorzystać, a więc nie tracą wiele ze swej wartości (odpadki tworzyw termoutwardzalnych nie posiadają wartości użytkowej). Przy formowaniu drogą obróbki mechanicznej (wiórowej), jaką głównie stosuje się do metali i do drewna, ilość odpadków jest o wiele większa, może przekraczać 100% wagi gotowego wyrobu. Przy tym odpadki te dla drewna nie posiadają prawie żadnej wartości, odpadki zaś metali wymagają na ogół ponownego przerobu hutniczego, wskutek czego wartość ich jest stosunkowo niewielka. Należy się zatem spodziewać, że w wielu wypadkach ilość tworzywa sztucznego zużytego do produkcji będzie niższa niż innych tworzyw, nawet licząc w stosunku do objętości, a nie do masy.

Więcej