turbina tagged posts

POSTĘP TECHNICZNY W TECHNICE TURBINOWEJ

Oszczędność paliwa i oszczędność materiałów konstrukcyjnych, wśród których poważny udział w turbinach parowych przypada cennym stalom stopowym, uzasadniają zatem ekonomicznie walkę o nowe wysokosprawne profile łopatkowe, o postęp techniczny w technice turbinowej. Postęp ten stwarza jednocześnie szczególne perspektywy dla turbozespołów gazo- wych, tych najmłodszych maszyn wirnikowych, w których podniesienie sprawności samej turbiny albo samej sprężarki o 1%>, w zależności od schematu układu, daje kilkakrotnie większy zysk sprawnościowy całości. Jakkolwiek poszczególne stopnie turbin parowych pracują dziś przy obciążeniu normalnym prawie z reguły z prędkościami poddżwiękowymi, to jednak w warunkach zmiany obciążenia należy liczyć się poważnie z występowaniem prędkości naćdźwiękowych, a zatem z występowaniem w całej pełni efektu ściśliwości gazu. W ostatnich stopniach turbin kondensacyjnych, zwłaszcza większych mocy, a nieraz i w stopniach regulacyjnych, występują prędkości naddźwiękowe również w normalnych warunkach pracy. Stąd potrzeba, praktycznie coraz bardziej rosnąca, badania przepływów również w zakresie wysokich wartości liczby Macha, w pobliżu jedności i powyżej, potrzeba nabierająca szczególnego znaczenia w powiązaniu z budową silników przepływowych dla statków powietrznych poruszających się (jak np. znany z ostatniej wojny pocisk «V 2») z prędkością naddźwiękową. Stąd w dalszym ciągu powstaje potrzeba budowy tuneli naddźwiękowych, o zasadniczo różnym następstwie przekrojów przepływu od tuneli poddźwiękowych (rys. 14).

Więcej